Tim kiem nhanh

  

Tin chi tiết

  In bài    Gửi bài

Bộ Tài chính: Công khai kết quả kiểm tra tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

(20/12/2011 09:49:00)

Ngày 19/12/2011, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo công bố công khai kết quả kiểm tra kinh doanh xăng dầu tại 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Đại diện một số đơn vị chức năng liên quan của Bộ đã tham gia buổi họp báo. Thứ trưởng Bộ Tài chínhVũ Thị Mai đã chủ trì buổi họp báo. Có thể nói, vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của dư luận và báo giới thời gian qua ngay từ khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2246/QD-BTC ngày 20/9/2011 và Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại 4 DN kinh doanh xăng dầu đầu mối là TCT Xăng dầu VN, TCT DầuVN, Công ty TNHH Dầu khí TP Hò Chí Minh và Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại cuộc họp báo, ông Lê Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Tài chính-Doanh nghiệp đã công bố kết quả kiểm tra, rà soát vốn các mặt hàng nhập khẩu trong kỳ, tình hình sản xuất kinh doanh của 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tại thời điểm 30/6 và 26/8/2011 của các Tổ kiểm tra (tại Tổng công ty Xăng dầu Việt nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp). Ông cũng giải thích rõ đây là đợt kiểm tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính chứ không phải đợt kiểm tra hay kiểm toán các DN, các kết quả và kết luận của các đoàn kiểm tra để các DN chấn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và làm cơ sở để các cơ quan chức năng trong đó có Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành quản lý giá mặt hàng quan trọng này.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đã công bố kết luận và kiến nghị của Bộ tài chính về kết quả kiểm tra của Bộ Tài chính tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, 8 kết luận đã được Bộ Tài chính đưa ra gồm:
Thứ nhất, Trong điều kiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đầu mối không đồng đều, thị trường kinh doanh xăng dầu còn bị phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh (Petrolimex) hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thì việc Nhà nước nước thực hiện các biện pháp kiểm soát và điều hành giá bán lẻ xăng dầu là giải pháp hợp lý để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Thứ hai, Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu tại thời điểm 26/8/2011 của liên Bộ là có căn cứ hợp lý: căn cứ vào giá vốn hàng nhập tính đến 26/8/2011, nếu doanh nghiệp thực hiện theo mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở thì hoạt động kinh doanh xăng dầu đều có lãi (trừ Công ty TMDK Đồng Tháp vì giá vốn hàng nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đều quá cao); tại thời điểm 26/8, kết quả kinh doanh xăng dầu nội địa của các doanh nghiệp từ 01/7-26/8 về cơ bản không lỗ lớn hoặc có lãi (VD: Petrolimex báo cáo ước lãi 130 tỷ đồng; Sài gòn Petro báo cáo lỗ 44,6 tỷ đồng nhưng nếu thực hiện chi phí theo chi phí kinh doanh định mức để tính giá cơ sở thì có lãi 48 tỷ đồng; Công ty TM DK Đồng Tháp báo cáo lỗ 55,23 tỷ đồng nhưng nếu thực hiện chi phí theo định mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở thì có lãi 22 tỷ đồng); Việc điều chính giá tại thời điểm 26/8/2011 là một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, tạo tiền đề tích cực góp phần cùng các giải pháp tiền tệ và tài khoá khác để kiềm chế lạm phát, mức chỉ số giá tiêu dùng CPI từ tháng 8 đến nay đã giảm rất nhanh.
Thứ ba, một số vi phạm trong công tác quản trị tại doanh nghiệp đã được các Tổ kiểm tra xác định rõ như (việc trích lập quỹ Khoa học công nghệ không đủ điều kiện, các khoản chi phí không liên quan kinh doanh xăng dầu: ủng hộ từ thiện, xây nhà tình nghĩa..) các doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh và thực hiện theo kết luận của các Tổ kiểm tra; về chi phí kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp vượt định mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở, chi thù lao đại lý tại một số thời điểm cao hơn định mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở: trong điều kiện nhà nước thực hiện chính sách bình ổn giá thì doanh nghiệp đầu mối và các Tổng đại lý/ đại lý phải có chính sách tiết giảm chi phí để cùng Nhà nước và người tiêu dùng thực hiện tốt Nghị quyết 11/CP. Vì vậy việc chi vượt định mức chi phí kinh doanh cần phải xem xét và phải có quy định khống chế chi phí kinh doanh và thù lao đại lý; Về việc doanh nghiệp thực hiện chính sách bình ổn giá, bán hàng cho các Tổng đại lý/đại lý dưới giá vốn, tổ kiểm tra kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ.
Thứ tư, về quỹ bình ổn giá xăng dầu: về cơ bản các doanh nghiệp đã chấp hành việc trích lập, sử dụng quỹ BOG theo quy định. Việc duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu là cần thiết để thực hiện giữ ổn định giá bán xăng dầu trong giai đoạn vừa qua. Thực tế nếu không có cơ chế trích lập và sử dụng quỹ BOG như thời gian qua thì tần suất điều chỉnh giá sẽ cao, gây bất ổn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Do có cơ chế trích lập Quỹ BOG mà doanh nghiệp tiết giảm được một phần chi phí lãi tiền cho vay do việc giảm trừ lãi tiền vay tương ứng với số dư nguồn Quỹ BOG trong từng thời kỳ từ khi hình thành Quỹ đến nay là 115 tỷ đồng (Petrolimex: 49 tỷ; Sài gòn Petro: 27 tỷ; PV Oil 25 tỷ; Cty TMDK Đồng Tháp 14 tỷ). Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy cơ chế trích, quản lý và sử dụng Quỹ BOG tại các doanh nghiệp còn có một số bất cập và khó kiểm soát. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu đổi mới với cơ chế quản lý, sử dụng quỹ BOG trong thời gian tới theo hướng: đưa Quỹ BOG về cơ quan Nhà nước (Bộ Tài chính) quản lý. Quỹ này được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối thực hiện chính sách bình ổn giá theo cơ chế: doanh nghiệp đăng ký, kê khai sử dụng quỹ; kết thúc năm Nhà nước sẽ thực hiện hậu kiểm và quyết toán số chính thức với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.
Thứ năm, về xác định giá cơ sở: qua kiến nghị của các Tổ kiểm tra cho thấy, công thức xác định giá cơ sở quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Thông tư số 234/2009/TT-BTC cơ bản là hợp lý, tuy vậy còn một số điểm cần được nghiên cứu điều chính cho phù hợp hơn: chu kỳ điều chính tăng giảm giá và bước tính giá bình quân theo giá Platt’s còn tương đối dài (30 ngày); việc để lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở có thể gây hiểu lầm và thiếu minh bạch trong xác định lãi lỗ kinh doanh xăng dầu. Vì vậy tổ kiểm tra kiến nghị trong thời gian tới cần nghiên cứu hoàn thiện công thức xác định giá cơ sở theo hướng: rút ngắn chu kỳ điều chỉnh tăng giảm giá quy định tại Thông tư 234/2009/TT-BTC để phù hợp thực tế nhập khẩu của doanh nghiệp; đưa lợi nhuận định mức ra ngoài giá cơ sở để minh bạch tình hình lãi, lỗ.
Thứ sáu, về hao hụt: Do khung quy định của Nhà nước về hao hụt tự nhiên trong kinh doanh xăng dầu đã lạc hậu và mỗi doanh nghiệp có quy định về định mức hao hụt riêng, nên rất khó khăn trong công tác quản lý giám sát của Nhà nước đối với khoản mục chi phí này, đặc biệt trong điều kiện thực hiện bình ổn giá. Vì vậy, tổ kiểm tra kiến nghị trong thời gian tới nhà nước cần có nghiên cứu quy định bổ sung mức hao hụt trong các khâu để các doanh nghiệp căn cứ thống nhất thực hiện và các doanh nghiệp cần chủ động nỗ lực tiết giảm chi phí hao hụt năm sau so với năm trước (đặc biệt với doanh nghiệp lớn như Petrolimex) để giảm chi phí.
Thứ bảy, về đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: qua kết quả kiểm tra cho thấy, mặc dù năng lực tài chính của một số đơn vị còn hạn chế và doanh nghiệp vẫn còn thiếu vốn kinh doanh xăng dầu nhưng 4 doanh nghiệp đều có số vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tương đối lớn (trong đó có các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản). Vi vậy, trong thời gian tới các doanh nghiệp cần có kế hoạch và lộ trình thực hiện thoái vốn đầu tư tại các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao và không thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính để tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo chỉ đạo của Chính phủ
Thứ tám, trong điều kiện nguồn cung chủ yếu cho thị trường trong nước phần lớn là xăng dầu nhập khẩu (chiểm 68,65% tổng nguồn hàng) thì sự không ổn định về tỷ giá hối đoái là một nguyên nhân cơ bản dẫn tới lỗ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là những doanh nghiệp đầu mối có tổng lượng nhập khẩu cao so với tỷ trọng hàng mua từ Dung Quất hoặc tự sản xuất. Vì vậy, kiến nghị các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu làm việc với các Bộ ngành liên quan (Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước…) có cơ chế đảm bảo cân đối ngoại tệ cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu theo đúng tỷ giá liên ngân hàng tại từng thời điểm; mặt khác các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng cần nghiên cứu áp dụng các công cụ quản lý rủi ro tỷ giá để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.
Ngoài ra, qua kiểm tra cho thấy trong những giai đoạn thị trường có nhiều biến động, giá vốn nhập cao, một số doanh nghiệp đầu mối ngừng nhập hàng, ảnh hưởng trong việc dự trữ lưu thông tạo áp lực và gây khó khăn và tăng lỗ cho các doanh nghiệp đầu mối khác (chủ yếu do không tiếp cận được vốn để thực hiện nhập khẩu). Do đó, cần phải bổ sung thêm các điều kiện về năng lực tài chính khi thực hiện cấp phép cho các doanh nghiệp đầu mối.

Cuộc họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo báo giới

Từ thực tế kết quả kiểm tra và 8 kết luận đã được nêu trên, để hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các tổ kiểm tra kiến nghị các Bộ ngành liên quan 6 nội dung, đó là:
Một là, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP. Trên cơ sở đó trình Chính phủ các giải pháp để bổ sung và hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành kinh doanh xăng dầu phù hợp với các quy định của Luật cạnh tranh và theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bổ sung điều kiện về năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ đầu mối; hoàn thiện cơ chế xây dựng giá cơ sở và đổi mới cơ chế quản lý và sử dụng quỹ Bình ổn giá theo hướng sát với thị trường, thuận tiện cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý, giám sát chặt chẽ của Nhà nước, cơ chế minh bạch thông tin và chế tài xử lý vi phạm.
Hai là, đề nghị Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành định mức hao hụt xăng dầu và định mức thù lao đại lý phù hợp với từng loại hình kinh doanh xăng dầu theo tinh thần trên, tạo cơ sở để các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cạnh tranh bình đẳng trong điều kiện giá xăng dầu còn có sự quản lý của nhà nước, tránh việc tuỳ tiện nâng mức thù lao đại lý để cạnh tranh thiếu bình đẳng, tăng chi phí kinh doanh, gây sức ép tăng giá. 
Ba là, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi bổ sung cơ chế xác định giá xăng dầu và trích lập, sử dụng quỹ BOG quy định tại Thông tư 234/2009/TT-BTC cho phù hợp thực tiễn.
Bốn là, đề nghị Bộ Lao động thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra, rà soát công tác lao động, tiền lương tại các doanh nghiệp đầu mối để kịp thời khắc phục những bất cập trong cơ chế lương thưởng tại các doanh nghiệp này theo hướng gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đầu mối khi thực hiện chính sách bình ổn.
Năm là, đề nghị Ngân hàng Nhà nước có cơ chế đảm bảo nguồn ngoại tệ cho việc nhập khẩu xăng dầu và ổn định tỷ giá, tạo cơ sở để liên Bộ Tài chính- Công Thương điều hành giá xăng dầu và các doanh nghiệp chủ động, kịp thời trong việc nhập tạo nguồn hàng .
Sáu là, trong khi chính sách mới chưa được ban hành, đề nghị: Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng được phân công cần tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp đầu mối trong việc thực hiện các quy định của nhà nước trong kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP và Thông tư số 234/2009/TT-BTC (bao gồm cả việc duy trì dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp đầu mối, cơ chế phân bổ quota nhập khẩu xăng dầu, kiểm tra năng lực tài chính khi cấp phép cho doanh nghiệp đầu mối, hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu, chấp hành các chính sách của Nhà nước tại các Tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu...); Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cần được thanh tra hoặc kiểm toán hàng năm và thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra để việc xác định và điều hành giá xăng dầu ngày càng rõ ràng, minh bạch, đảm bảo hài hoà lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai, đại diện Cục Tài chính DN và Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đã trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến đợt kiểm tra giá, công tác quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới.
Kết luận tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định qua kiểm tra kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp đã có đóng góp quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế và cơ bản thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn có những sai sót mà các doanh nghiệp cần phải xem xét, chấn chỉnh. Về phía các cơ quan quản lý, sẽ có những rà soát, tổng kết để xem xét lại cơ chế có điều chỉnh cho phù hợp trong tình hình mới. Đồng thời, hàng năm các công ty kinh doanh xăng dầu sẽ được kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và những kết quả này sẽ được công bố công khai, minh bạch  cho công luận và toàn xã hội kiểm tra, giám sát.
Dưới đây là tóm tắt kết quả kiểm tra tại 4 DN kinh doanh xăng dầu đầu mối .
PV.

[Trở về]

 
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Số 6 - 8 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220 4020, Fax: (84-4)2220 4022, Email: support@mof.gov.vn