Tim kiem nhanh

  

Thông báo

  In bài    Gửi bài

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức năm 2011

(03/11/2011 17:12:00)

BỘ TÀI CHÍNH
VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH
 _______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Số:           /TB-CLTC
                 Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011
 
THÔNG BÁO
V/v xét tuyển dụng viên chức năm 2011 của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính
 
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2011 như sau:
I. Điều kiện:
1. Điều kiện chung:
-  Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
-  Tuổi đời không quá 35 tuổi;
-  Có sức khỏe tốt để làm việc (theo kết luận của bác sỹ).
2. Điều kiện cụ thể:
- Học và tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ tại nước ngoài, cụ thể là Nga, Trung Quốc và những nước phát triển thuộc khối OECD và EU (Thí sinh có Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ đào tạo liên kết trong nước với nước ngoài không thuộc đối tượng tuyển dụng). 
- Chuyên ngành tuyển dụng: Kinh tế phát triển; Kinh tế lượng; Tài chính quốc tế; Bảo hiểm; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị - Kinh doanh. 
- Có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ C Tiếng Anh hoặc tương đương trở lên, hoặc các ngoại ngữ khác cần cho công tác nghiên cứu (Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha); Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A Tin học trở lên.
 
II- Cơ cấu chỉ tiêu xét tuyển:
Số TT
Phòng nghiệp vụ
Chỉ tiêu xét tuyển
1
Nghiên cứu tổng hợp
02
2
Nghiên cứu Tài chính công
02
3
Nghiên cứu Tài chính doanh nghiệp
02
4
Nghiên cứu Tài chính Quốc tế
02
5
Nghiên cứu Thị trường tài chính
02
 
Tổng cộng:
10
 
III. Hồ sơ:
1. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang làm việc.
2. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu đính kèm)
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Bản sao văn Bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ đào tạo tại nước ngoài, hoặc giấy chứng nhận đã tốt nghiệp đang trong thời gian chờ nhận bằng, kèm bảng kết quả học tập toàn khoá (dịch sang Tiếng Việt, công chứng theo quy định).
5. Bản chụp Bằng tốt nghiệp Đại học (đào tạo trong nước hoặc nước ngoài kèm bảng điểm kết quả học tập toàn khoá) và các Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, giấy tờ liên quan phải ghi cam đoan là được chụp đúng từ bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(Đối với các thí sinh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên ở trong nước, hoặc nước ngoài được miễn chứng chỉ ngoại ngữ).
6. Giấy chứng nhận sức khoẻ do Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
7. 02 ảnh màu cỡ 4x6 chụp trong thời gian gần nhất; 02 phong bì ghi rõ địa chỉ, số điện thoại khi cần liên lạc.
IV. Phương thức tuyển dụng:
- Xét tuyển hồ sơ: Hồ sơ đạt yêu cầu là Hồ sơ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch xét tuyển và có đầy đủ giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Đề án.
- Điểm xét tuyển: kết quả học tập trung bình toàn khoá bậc Đại học (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
- Người trúng tuyển là người có kết quả điểm xét tuyển tính từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp nhiều người có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng lựa chọn bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển
V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h – 16h30trong ngày làm việc, kể từ ngày 05/12/2011 cho đến ngày 15/12/2011.
2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tài vụ, Trụ sở Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Số 6 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.222.040.27; Fax: 04.222.040.20
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển dụng, kết quả xét tuyển dụng và danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ thông báo trên trang website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) và của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (http://nif.mof.gov.vn).
             Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
 
Xin trân trọng thông báo
                
Tệp đính kèm:  MauDonDuThi.doc

[Trở về]

 
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Số 6 - 8 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220 4020, Fax: (84-4)2220 4022, Email: support@mof.gov.vn