Vấn đề phân phối nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Vấn đề phân phối nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 21/10/2011 15:26:00 586

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Vấn đề phân phối nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

21/10/2011 15:26:00

Vấn đề phân phối nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN (Chương trình KX.01-10), (đề tài năm 2002-2004). Chỉ nhiệm: GS.,TS Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng Bộ Tài chính. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học tài chính - Học viện Tài chính

Các tin khác