Chính sách và giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

Chính sách và giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020 21/10/2011 15:32:00 1536

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chính sách và giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

21/10/2011 15:32:00

Chính sách và giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020 (Chương trình KX. 01.17/06-10), (đề tài năm 2007-2009). Chủ nhiệm: PGS,TS Đỗ Đức Minh - Phó giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học tài chính - Học viện Tài chính.