Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hệ thống giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong phát triển và hội nhập,

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hệ thống giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong phát triển và hội nhập, 21/10/2011 15:34:00 1746

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hệ thống giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong phát triển và hội nhập,

21/10/2011 15:34:00

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hệ thống giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong phát triển và hội nhập, (đề tài năm 2000-2002). Chủ nhiệm: GS.,TSKH Tào Hữu Phùng - Thứ trưởng Bộ Tài chính. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu tài chính - Bộ Tài chính.