Báo cáo thường xuyên - năm 2013

Báo cáo thường xuyên - năm 2013 25/07/2014 13:59:00 1028

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Báo cáo thường xuyên - năm 2013

25/07/2014 13:59:00

-       Thực trạng Công nghiệp hỗ trợ và chính sách tài chính phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 1483/2011/QĐ-TTg (24/01/2013).

-       Chính sách tài chính phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam (30/01/2013).

-       Thực trạng phân cấp ngân sách nhà nước ở Việt Nam, Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách (05/02/2013).

-       Báo cáo kinh tế - tài chính thế giới quý I năm 2013 và dự báo (22/3/2013).

-       Tình hình tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp năm 2012 và Quý I/2013 (12/4/2013).

-       Kết quả khảo sát đánh giá tác động của các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua (17/4/2013).

-       Dự báo thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 (16/9/2013).

-       Đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 (07/10/2013).

-       Báo cáo kinh tế Trung Quốc.

-       Báo cáo kinh tế kinh tế - tài chính thế giới 10 tháng đầu năm 2013 và dự báo (01/11/2013).

-       Báo cáo kinh tế thế giới năm 2013, dự báo năm 2014 và tác động đến Việt Nam (11/11/2013).

-       Đánh giá tình hình thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước (17/12/2013)

-       Kinh nghiệm các nước về quy mô thu tài nguyên và việc hình thành Quỹ ổn định kinh tế vĩ mô (2013).

-       Kinh nghiệm một số nước về khuyến khích đầu tư ra nước ngoài (28/5/2013).

-       Cơ chế tài chính thí điểm áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm đối với cây ăn quả và cây công nghiệp (Nghiên cứu kinh nghiệm Ấn Độ và đề xuất chính sách thí điểm đối với trường hợp Cà phê Tây Nguyên).

-       Kinh nghiệm một số nước về đầu tư công.

-       Báo cáo chính sách bảo đảm xã hội ở các nước thu nhập trung bình (22/8/2013).

-       Kinh nghiệm về tổ chức và quản lý nợ công ở một số nước châu Á và ASEAN.

-       Kinh nghiệm về quản lý tài chính - ngân sách tại một số quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ; Hy Lạp; Brazil; Argentina.