Báo cáo thường xuyên - năm 2012

Báo cáo thường xuyên - năm 2012 23/07/2014 12:16:00 856

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Báo cáo thường xuyên - năm 2012

23/07/2014 12:16:00

-          Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn và tiếp tục thực hiện tại Việt Nam (06/01/2012).

-          Giá xăng dầu bán lẻ của Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam (15/01/2012).

-          Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ (16/01/2012).

-          Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam (18/01/2012).

-          Chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ bất động sản ở Việt Nam (16/02/2012).

-          Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2012 (30/3/2012).

-          Kinh nghiệm các nước trong xây dựng và quản lý giá điện (02/3/2012)

-          Giá xăng dầu bán lẻ của Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam (02/4/2012).

-          Báo cáo Bộ về phí giao thông đường bộ (17/4/2012).

-          Đồng Euro trong bối cảnh nợ công châu Âu: Triển vọng và các kịch bản tác động đến Việt Nam (06/6/2012).

-          Nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế về thu từ giá trị tăng thêm của đất do đầu tư hạ tầng đem lại (31/7/2012).

-          Dự báo thu ngân sách nhà nước năm 2012 và giai đoạn 2013 - 2015 (04/9/2012).

-          Kinh nghiệm quốc tế về xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng và nợ xấu của doanh nghiệp (07/8/2012).

-          Đánh giá năng lực tài chính của các doanh nghiệp, quý II và 8 tháng đầu năm 2012 (04/9/2012).

-          Xu hướng điều chỉnh chính sách kinh tế Trung Quốc trong thời gian gần đây (07/9/2012).

-          Đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg (22/10/2012).

-          Kinh tế tài chính thế giới năm 2012, dự báo tác động đến Việt Nam (05/11/2012).