Tăng cường hệ thống thông tin quản lý tài chính chính phủ: Hướng tới nền tài chính công hiệu quả và hiện đại

Tăng cường hệ thống thông tin quản lý tài chính chính phủ: Hướng tới nền tài chính công hiệu quả và hiện đại 12/09/2014 16:24:00 514

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tăng cường hệ thống thông tin quản lý tài chính chính phủ: Hướng tới nền tài chính công hiệu quả và hiện đại

12/09/2014 16:24:00

Cùng với quá trình đẩy mạnh cải cách thể chế, việc thực hiện hóa quản lý tài chính công gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã được tăng cường, triển khai thành công nhiều dự án công nghệ thông tin quan trọng (TABMIS, DMF AS, Hệ thống quản lý thuế, VNACCS VCIS…) góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý tài chính công, hỗ trợ cải cách hành chính, thúc đẩy hoạt động quản lý tài chính công khai minh bạch.

Tuy nhiên, trước những thay đổi về thể chế quản lý tài chính công và các yêu cầu mới đang đặt ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính cần tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là triển khai những hệ thống công nghệ thông tin mới, trong đó có GFMIS.

image

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

GFMIS được nhìn nhận như một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó kết nối tích hợp tất cả các dòng dữ liệu tài chính chính phủ tại các đơn vị, tổ chức để trao đổi, phân tích tạo ra kho dữ liệu tài chính công quốc gia. Do vậy, việc xây dựng GFMIS là một nội dung quan trọng và cần phải gắn chặt với quá trình cải cách mạnh mẽ cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách, kho bạc, kế toán công… góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành Tài chính.

Triển khai GFMIS là một quá trình phức tạp và lâu dài, đòi hỏi sự cam kết bền vững về các nguồn tài chính, nhân sự và sự hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ. Do đó cần phải: (i) Đảm bảo đồng bộ giữa xây dựng và triển khai GFMIS với quá trình hoàn thiện thể chế quản lý tài chính công và quá trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; (ii) Xây dựng và triển khai GFMIS phải hướng tới hỗ trợ có kết quả yêu cầu tăng cường hiệu quả huy động, sử dụng nguồn lực tài chính công, tăng cường giám sát vĩ mô, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; (iii) Quá trình xây dựng và triển khai GFMIS phải hướng tới việc tăng cường công khai, minh bạch và thúc đẩy trách nhiệm giải trình; (iv) Đảm bảo việc xây dựng và triển khai GFMIS có sự kết gắn chặt chẽ với mục tiêu, yêu cầu về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; (v) Xây dựng và triển khai GFMIS cần tính đến cả những thay đổi trong tương lai về thể chế quản lý tài chính công; (vi) Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành và địa phương. Coi trọng tính đồng bộ giữa GFMIS và các hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trương Bá Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính cần tiếp tục được đẩy mạnh để bao quát được các yêu cầu đặt ra trong quá trình cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý tài chính công của Việt Nam trong thời gian tới, đó là: (i) Tính liên kết tích hợp trong các hệ thống thông tin toàn ngành chưa cao; Hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính còn phân tán, chưa hình thành được một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung để đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu về số liệu, thông tin cho quá trình quản lý, điều hành cũng như cho công tác phân tích, dự báo, đánh giá tác động chính sách… Do đó, yêu cầu đặt ra đối với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính công ở Việt Nam trong thời gian tới là phải xử lý cho được những hạn chế còn tồn tại, đồng thời chủ động đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra trong tiến trình cải cách nền tài chính công, qua đó phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nền tài chính quốc gia, phù hợp với xu hướng về cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới.

Đồng tình quan điểm trên, ông Võ Trung Anh - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) cũng cho biết, GFMIS được xem là một thành phần quan trọng trong tầm nhìn tổng thể cải cách quản lý tài chính công của Chính phủ, không đơn giản chỉ là một hệ thống thông tin tin học thuần túy. Đặc biệt là, Việt Nam có điểm khác biệt với các nước phát triển ở chỗ Việt Nam là một nước đang trong quá trình phát triển, hệ thống tài chính, cơ chế chính sách tài chính sẽ có nhiều thay đổi hơn và nhanh hơn nên việc xây dựng GFMIS cần được thực hiện đồng bộ, phù hợp với việc cải cách thể chế, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính.

Trải qua 10 lần tổ chức, Hội thảo - Triển lãm tài chính Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò hiệu quả, có những đóng góp quan trọng trong việc đổi mới nền tài chính công bền vững và hiện đại theo các mục tiêu và định hướng đặt ra.

Tiếp nối thành công của những kỳ tổ chức hội thảo của các năm trước, Hội thảo - Triển lãm tài chính 2014 tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa lãnh đạo các cấp trong ngành Tài chính với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, nhằm đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong ngành Tài chính cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Tài chính đến năm 2020.

Trung tâm DB&TTTC