Báo cáo thường xuyên - Năm 2010

Báo cáo thường xuyên - Năm 2010 09/08/2011 16:02:00 1130

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Báo cáo thường xuyên - Năm 2010

09/08/2011 16:02:00

- Mô hình kinh tế mới của Malaysia (NEM)  

- Nhập siêu từ Trung Quốc (26/11/2010)

- Đánh giá sơ bộ về Đạo luật Dodd-Frank về Cải cách phố Wall và bảo vệ người tiêu dùng (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection, WSRCP)

- Chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản (10/8/2010)

- Thị trường tiền tệ 7 tháng đầu năm 2010 (16/8/2010)

- Nguy cơ “suy thoái kép” trên thị trường bất động sản Mỹ (1/9/2010)

- Quỹ bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm (26/10/2010)

- Tình hình kinh tế - tài chính - tiền tệ Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2010 (28/10/2010)

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (5/11/2010)

- Giải pháp chống lam phát (9/11/2010)

- Giải pháp chống nhập siêu với Trung Quốc (26/11/2010)

- Xu hướng cải cách chính sách thuế ở một số quốc gia (21/12/2010)

Các tin khác