Bong bóng bất động sản, chính sách tài chính và giải pháp: Kinh nghiệm của Nhật Bản và Việt Nam

Bong bóng bất động sản, chính sách tài chính và giải pháp: Kinh nghiệm của Nhật Bản và Việt Nam 18/08/2011 10:46:00 448

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bong bóng bất động sản, chính sách tài chính và giải pháp: Kinh nghiệm của Nhật Bản và Việt Nam

18/08/2011 10:46:00

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính và Viện Nghiên cứu chính sách, Bộ Tài chính Nhật Bản, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức buổi toạ đàm khoa học với nội dung: “Bong bóng bất động sản, chính sách tài chính và giải pháp: Kinh nghiệm của Nhật Bản và Việt Nam”

image

Các tin khác