Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn 11/12/2015 10:22:00 875

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn

11/12/2015 10:22:00

BỘ TÀI CHÍNH

VIỆN CHIẾN LƯỢC

 VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

                       _______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số: 365A/TB-CLTC

             Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

 

Sau khi xem xét và rà soát hồ sơ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính thông báo những thí sinh sau đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn, gồm:

I. Vị trí Nghiên cứu viên:

1. Lê Thanh Hương;

2. Mai Thị Hương;

3. Lê Ngọc Hải Long;

4. Lưu Ánh Nguyệt;

5. Đậu Tam Quang;

II. Vị trí Chuyên viên:

1. Nguyễn Thanh Bình;

2. Phạm Đức Cường;

3. Trương Đắc Dũng;

4. Nguyễn Văn Dũng;

5. Tô Kim Huệ;

6. Nguyễn Trung Kiên;

7. Cao Huy Vũ.

Thời gian dự kiến phỏng vấn từ ngày 24-25/12/2015.

Địa điểm: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian phỏng vấn chính thức sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Xin trân trọng thông báo