Lịch nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Lịch nghiệm thu đề tài cấp Bộ 15/12/2015 14:23:00 685

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Lịch nghiệm thu đề tài cấp Bộ

15/12/2015 14:23:00

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

1

Lịch sử Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính

ThS. Nguyễn Quang Thành

10h ngày 17/12/2015

Phòng họp tầng 1, Viện CL&CSTC, Số 6 - Phan Huy Chú, Hà Nội

2

Mua sắm công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

TS. Trần Đức Thắng

14h00 ngày 17/12/2015