Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 24/12/2015 08:08:00 789

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

24/12/2015 08:08:00

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

1

Lịch sử Công Đoàn Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

8h30 ngày 24/12/2015

Phòng họp tầng 1, Viện CL&CSTC, Số 6 - Phan Huy Chú, Hà Nội