Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 28/12/2015 13:11:00 433

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

28/12/2015 13:11:00

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

1

Hoàn thiện hoạt động quản lý Hải quan tại khu kinh tế cửa khẩu: Nghiên cứu trường hợp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Lao Bảo, Mộc Bài

Ông Lương Trường Thọ

14h00 ngày 29/12/2015

Phòng họp tầng 1, Viện CL&CSTC, Số 6 - Phan Huy Chú, Hà Nội

2

Kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp quản lý người chơi casino nhằm hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh casino đến đời sống kinh tế - xã hội và khả năng áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới

ThS. Phan Thị Thu Hiền

15h30 ngày 29/12/2015