Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 11/01/2016 09:33:00 467

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

11/01/2016 09:33:00

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

1

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá

ThS. Nguyễn Anh Tuấn và ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga

14h00 ngày 11/01/2016

Phòng họp tầng 1, Viện CL&CSTC, Số 6 - Phan Huy Chú, Hà Nội

2

Nghiên cứu hệ thống giải pháp đảm bảo nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội trong khuôn khổ tái cấu trúc nền kinh tế

TS. Lê Hải Mơ

15h30 ngày 11/01/2016