Hội thảo giới thiệu công cụ tài chính mới "PforR"

Hội thảo giới thiệu công cụ tài chính mới "PforR" 19/02/2016 14:25:00 887

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội thảo giới thiệu công cụ tài chính mới "PforR"

19/02/2016 14:25:00

Sáng 18/2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm chuẩn bị và thực hiện Chương trình Tài trợ dựa trên kết quả của Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực Tài chính công và Quản lý thu ngân sách” (PforR). Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng các chuyên gia của WB tại Việt Nam.

P:\TIN - BAI\Nguyen Huu Tho\Nam 2016\Thang 2\18.2. Hoi thao P4R\a Thang phat bieu.jpg

Vụ trưởng Vụ HTQT Vũ Nhữ Thăng phát biểu khai mạc

Với các mục tiêu chính nhằm đảm bảo huy động nguồn thu ổn định của Chính phủ, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và Cải thiện cơ bản môi trường kinh doanh, tín hiệu này được thực hiện trong 2 giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. Nền tảng cơ bản trong kế hoạch cải cách hành chính thuế giai đoạn 2016-2020 gồm nâng cao thể chế chính sách minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn năng lực có chất lượng và uy tín, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại có tính liên kế tích hợp và hiện đại hóa cao. Thành tựu lớn trong những năm gần đây trong cải cách quản lý thuế là việc thực hiện có kết quả các định hướng được nêu trong Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là nỗ lực lớn của Bộ Tài chính nhằm sửa đổi, đơn giản hóa một số các quy định về thuế, các văn bản CCTTHC thuế, qua đó đã giảm đáng kể cho người dân trong việc nộp thuế, giảm thời gian tuân thủ về thuế của doanh nghiệp. Để thực hiện thành công kế hoạch cải cách thuế và huy động nguồn lực trong nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với WB đã đánh giá nhu cầu cải cách cho giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chương trình hỗ trợ thông qua chương trình tín dụng dựa trên kết quả (PforR).

P:\TIN - BAI\Nguyen Huu Tho\Nam 2016\Thang 2\18.2. Hoi thao P4R\a Toan canh.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) Vũ Nhữ Thăng nhấn mạnh: Hội thảo nhằm giới thiệu công cụ PforR và những đặc điểm, kinh nghiệm quốc tế, cũng như của Việt Nam trong chuẩn bị thực thi chương trình ở dạng PforR, để tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế và bảo hiểm xã hội. Thông qua hội thảo sẽ giúp có thêm thông tin và kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại một số nước trên thế giới, hiểu rõ mục tiêu, cách tiếp cận nhằm ứng dụng trong quản lý tài chính công, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thuế, qua đó sẽ phát huy trao đổi, thảo luận các chuyên gia để vận dụng thực tiễn tại Việt Nam.

Hội thảo cũng đã được nghe Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới Ian Porter giới thiệu về Chương trình Tài trợ dựa trên kết quả trong lĩnh vực Tài chính công và quản lý thu ngân sách; Chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị chương trình/dự án dựa trên kết quả tại Việt Nam; Trao đổi nhóm về hoạt động chuẩn bị các chương trình PforR dự kiến (đối với cải cách an sinh xã hội và thuế). Báo cáo của các nhóm về đề xuất kế hoạch thực hiện. Chương trình “PforR” (Program for Results) là khoản vay được Ngân hàng Thế giới thiết kế theo phương thức hỗ trợ trực tiếp ngân sách dựa trên kết quả dành cho các chương trình cải cách lớn của quốc gia đang phát triển với các khoản tín dụng thiết kế theo chương trình – dự án. Cùng với các khoản vay dành cho phát triển (DPLs), khoản vay dành cho đầu tư (IPF), khoản vay PforR có tính chất không dùng chi trả trực tiếp cho hoạt động mua sắm và giải ngân dựa trên các hoạt động/nội dung đã có kế hoạch triển khai của Chính phủ.

P:\TIN - BAI\Nguyen Huu Tho\Nam 2016\Thang 2\18.2. Hoi thao P4R\a Chuyen gia.jpg

Chuyên gia cao cấp của WB Ian Porter giới thiệu về PforR

PforR là công cụ tài chính mới nhằm bổ sung cho tài trợ dự án đầu tư (IPF) và tài trợ chính sách phát triển (DPF), đồng thời giúp nâng cao sự linh hoạt về lựa chọn của khách hàng đối với hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Đây cũng là công cụ hiệu quả trong các lĩnh vực cũng như tận dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển bằng cách hài hòa sự tham gia của các đối tác phát triển trong cùng chương trình. PforR cũng là hình thức hỗ trợ dự kiến giai đoạn tiếp theo giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật dành cho cải cách hành chính thuế của Việt Nam.

Theo mof.gov.vn