Tham gia giảng dạy lớp “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách tài chính”

Tham gia giảng dạy lớp “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách tài chính” 28/03/2016 13:30:00 655

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tham gia giảng dạy lớp “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách tài chính”

28/03/2016 13:30:00

Đơn vị tổ chức lớp học: Trường Bồi dưỡng cán Bộ Tài chính;

Giảng viên: TS. Lê Thị Thùy Vân, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính;

Thời gian: Ngày 30/3/2016;

Địa điểm: Số 4 ngõ 1, Hàng Chuối, Hoàn Kiếm, Hà Nội.