Nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới và phân tích giới

Nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới và phân tích giới 04/04/2016 14:56:00 1022

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới và phân tích giới

04/04/2016 14:56:00

Ngày 04/4/2016, tại thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CL&CSTC) phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới và phân tích giới”. Đây là 1 trong 2 khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới” do Đại sứ quán Canada hỗ trợ. Tham gia tư vấn - giảng dạy tại khóa tập huấn là TS. Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban Lý luận dân tộc, giới và gia đình (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); cùng với các học viên khóa học đến từ các đơn vị trong Bộ Tài chính, gồm: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính - Ngân hàng, Vụ Chính sách thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Pháp chế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý giá, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, đại diện Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và các cán bộ, nghiên cứu viên Viện CL&CSTC.

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Gui web Bo\THs. Nguyen Thi Hai Binh.JPG

ThS. Nguyễn Thị Hải Bình, Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và Dự báo - Viện CL&CSTC phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Nội dung chính được chia sẻ, thảo luận tại khóa tập huấn tập trung vào một số vấn đề: Khái niệm về giới, bình đẳng giới; pháp luật quốc tế và Việt Nam về bình đẳng giới; thực trạng bình đẳng giới ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra; khung phân tích giới và một số ứng dụng phân tích giới trong lĩnh vực tài chính.

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Gui web Bo\Toan canh.JPG

Toàn cảnh khóa tập huấn

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, ThS. Nguyễn Thị Hải Bình, Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và Dự báo - Viện CL&CSTC cho biết, thực hiện bình đẳng giới là một trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết thực hiện và được thể hiện thông qua Luật Bình đẳng giới năm 2006, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới 2011 - 2015. Trong những năm gần đây, vấn đề bình đẳng giới, yêu cầu lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hoạch định chính sách rất được quan tâm, đặc biệt lồng ghép vấn đề bình đẳng giới cũng đã được thực hiện trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2015. Bộ Tài chính cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao như: Bổ sung một số nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong Luật Ngân sách nhà nước được thông qua vào tháng 5/2015, đề cập tới bình đẳng giới trong Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2014 - 2016. Đây là những tiền đề cho việc triển khai lồng ghép yếu tố giới vào quá trình xây dựng, theo dõi và giám sát việc thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020 nói riêng và công tác hoạch định chính sách tài chính - ngân sách nhà nước nói chung. Do đó, đây sẽ là khóa tập huấn rất hữu ích và thiết thực, nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ hoạch định chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với thực tế Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế.

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Gui web Bo\TS. Nguyen Thi Ha.JPG

TS. Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban Lý luận dân tộc, giới và gia đình - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ kiến thức tại khóa tập huấn

Đồng quan điểm trên, TS. Nguyễn Thị Hà cho biết, mục tiêu của khóa tập huấn là cung cấp kiến thức, thông tin cơ bản về giới, bình đẳng giới, thực hiện một số kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới trong chi tiêu công, xây dựng sự tự tin và trách nhiệm giới. Đây là một trong những kiến thức quan trọng phục vụ cho khóa tập huấn “Xây dựng chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới” dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.

Trung tâm TT&DVTC (Tin và ảnh)