Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo xét tuyển dụng Viên chức bổ sung năm 2015

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo xét tuyển dụng Viên chức bổ sung năm 2015 12/11/2015 15:49:00 638

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo xét tuyển dụng Viên chức bổ sung năm 2015

12/11/2015 15:49:00

BỘ TÀI CHÍNH

VIỆN CHIẾN LƯỢC

VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

______

Số: 320 /TB-CLTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Xét tuyển dụng Viên chức bổ sung năm 2015

  Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo xét tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2015: 03 viên chức ngạch chuyên viên Mã ngạch 01.003 (theo hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập và phỏng vấn), cụ thể như sau:

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

  - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

  - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  3. Các điều kiện cụ thể về tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm công tác

  - Tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Đại học tại nước ngoài (đào tạo bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp); ngành: Luật, Tài chính, Kinh tế.

  - Có Chứng chỉ Tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

  4. Hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).  

  - Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Giấy chức nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

  - Bản sao giấy khai sinh;

   - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (gồm bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ đào tạo tại nước ngoài) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Đối với thí sinh mới tốt nghiệp có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận đã tốt nghiệp đang trong thời gian chờ nhận bằng, kèm bảng kết quả học tập toàn khoá do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ và phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt (Trong trường hợp khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định, nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Ba ảnh chân dung 3cm x 4cm chụp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. Tất cả hồ sơ dự tuyển được đựng trong phòng bì cỡ: 25cm x 32cm (ngoài phòng bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ);

5. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ 8h-17h00 trong các ngày làm việc, kể từ ngày 02/12/2015 đến hết ngày 04/12/2015 (Người dự tuyển nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian nộp hồ sơ là ngày theo dấu bưu điện) tại Văn phòng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Số 6 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.222.040.22; Fax: 04.222.040.20.

6. Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kỳ xét tuyển dụng; thời gian tổ chức phỏng vấn; danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ thông báo trên trang website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn và của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính http://nif.mof.gov.vn.

Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

Xin trân trọng thông báo!