Hỗ trợ thực hiện Dự án nâng cao năng lực phân tích dự báo kinh tế

Hỗ trợ thực hiện Dự án nâng cao năng lực phân tích dự báo kinh tế 11/07/2017 14:37:00 603

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hỗ trợ thực hiện Dự án nâng cao năng lực phân tích dự báo kinh tế

11/07/2017 14:37:00

Ngày 10/7/2017, tại Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CL&CSTC - Bộ Tài chính), TS. Nguyễn Viết Lợi - Viện trưởng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Eduado, chuyên gia cao cấp, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và TS. Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia (NCIF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác hỗ trợ thực hiện Dự án nâng cao năng lực phân tích dự báo kinh tế do UNDP tài trợ. Tham gia buổi làm việc có các nghiên cứu viên và các thành viên nhóm phân tích dự báo của Viện CL&CSTC.

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Anh hop tac 11.7\Anh gui chi Thanh\IMG_3404.JPG

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Nhóm phân tích và dự báo giới thiệu các hoạt động nghiên cứu phân tích dự báo mà Viện CL&CSTC đã và đang triển khai như: (i) Xây dựng các kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô (kết hợp giữa phân tích định lượng và định tính) phục cho dự toán ngân sách hằng năm và trung hạn, đồng thời phục vụ cho các cuộc họp Chính phủ của Lãnh đạo Bộ; (ii) Đánh giá tác động của chính sách tài chính (đặc biệt là một số luật thuế), thu - chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như tăng trưởng, lạm phát, xuất - nhập khẩu…; (iii) Phân tích, dự báo về kinh tế vĩ mô và dự báo thu độc lập với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (theo mô hình Viện CL&CSTC xây dựng). Hiện nay, Viện CL&CSTC đang sử dụng một số phương pháp, mô hình dự báo kinh tế vĩ mô như phương pháp chuỗi thời gian, mô hình kinh tế lượng vĩ mô. Theo đó, một số dự án của Viện CL&CSTC đang đi vào hoạt động phục vụ cho công tác của Bộ như: Dự án Hiện đại hóa tài chính công hỗ trợ dự báo kinh tế vĩ mô phục vụ dự báo thu thông qua Khung dự báo dựa trên Hệ thống tài khoản quốc gia; GIG (USAID) hỗ trợ xây dựng phương pháp đánh giá tác động của một số sắc thuế đến thu ngân sách nhà nước thông qua mô hình cân bằng tổng thể.

Ông Eduado cho rằng, nhiệm vụ của Dự án nâng cao năng lực phân tích dự báo kinh tế sử dụng mô hình tích hợp phân tích về kỹ thuật, khí hậu, đất đai, năng lượng, nước. Mô hình này giúp các nhà nghiên cứu, nhà phân tích dự báo có được sự liên kết giữa kỹ thuật, giá, tự nhiên, đó chính là cơ sở để dự báo về kinh tế vĩ mô.

Kết thúc buổi làm việc, TS. Nguyễn Viết Lợi nhấn mạnh, trong thời gian tới, Viện CL&CSTC sẽ tiếp tục trao đổi các vấn đề liên quan đến Dự án với NCIF nhằm xây dựng các phần mềm về việc sử dụng tài nguyên nước để phục vụ công tác nghiên cứu. Với chức năng và nhiệm vụ của Viện CL&CSTC, công tác dự báo rất quan trọng không chỉ với Bộ mà còn với sự phát triển chung của đất nước. Mô hình này phù hợp với những yêu cầu hiện tại của Viện về phân tích, liên kết các nội dung về đất, nước, khí hậu và năng lượng liên quan, đặc biệt phục vụ cho công tác nghiên cứu vĩ mô. Đồng thời, Viện CL&CSTC mong muốn tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện mô hình dự báo kinh tế lượng vĩ mô và các phương pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả phân tích dự báo và tư vấn, tham mưu của Viện CL&CSTC đối với Bộ Tài chính nói riêng, Chính phủ Việt Nam nói chung.

Trung tâm TT&DVTC