Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 29/09/2018 10:33:00 121

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

29/09/2018 10:33:00

(Congluan.vn) Ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 2661/QĐ-BTC ngày 25/12/2017 về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

M:\dt2.jpg

 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bộ Tài chính

Theo ông Trần Thanh Hà - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, cải cách thủ tục hành chính là 1 trong 6 nội dung trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ. Theo đó, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính là tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng của thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu chỉ ban hành những thủ tục hành chính cần thiết, có lợi cho người dân, doanh nghiệp với chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thấp nhất.

Tại Hội nghị tập huấn, các cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được các báo cáo viên với nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trình bày, làm rõ về các chuyên đề thiết thực đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính nói riêng và của toàn ngành tài chính nói chung.

Bà Nguyễn Thị Trà Lê - Trưởng phòng, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Ông Nguyễn Lợi Quốc Khánh - báo cáo viên đến từ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác cập nhật và công bố thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Cục Tin học và Thống kê tài chính và Văn phòng Bộ Tài chính cũng trình bày một số nội dung chính của Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 2/4/2018 của Bộ Tài chính; Quy trình xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính, công bố công khai thủ tục hành chính và một số nội dung cần lưu ý theo quy định tại Quyết định số 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Hội nghị là cơ hội để các cán bộ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính được trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính để có thể áp dụng vào thực tiễn công tác của đơn vị mình, góp phần đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính ngày càng hoàn thiện và nâng cao.

PV