Chung tay đưa chính sách bảo hiểm nông nghiệp đến gần với người dân

Chung tay đưa chính sách bảo hiểm nông nghiệp đến gần với người dân 13/09/2019 09:44:00 128

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chung tay đưa chính sách bảo hiểm nông nghiệp đến gần với người dân

13/09/2019 09:44:00

(Mof.gov.vn) Ngày 12/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông nghiệp (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị “Phổ biến chính sách về bảo hiểm nông nghiệp”. Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến nội dung về Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và tham dự của đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Bộ NN&PTNT; Hội nông dân Việt Nam; Ủy ban nhân dân 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

Nhiều kết quả tích cực trong giai đoạn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLGSBH) cho biết: Bảo hiểm nông nghiệp được triển khai thí điểm giai đoạn 2011 - 2013 theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn thí điểm, bảo hiểm nông nghiệp được triển khai đối với cây trồng (cây lúa), vật nuôi (trâu, bò, gia cầm) và thủy sản (tôm, cá tra) tại địa bàn 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau 3 năm thực hiện (2011 - 2013), chương trình thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực:

M:\1.jpg

Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

phát biểu Khai mạc Hội nghị

Theo đó, đã thiết lập được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp; hình thành được 3 sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp bao gồm cây lúa, vật nuôi và thủy sản phù hợp với đặc tính của từng loại cây trồng, vật nuôi. Đã thu hút được các hộ dân ở các huyện, xã được lựa chọn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của 20 tỉnh, thành phố tham gia.

Về doanh thu bảo hiểm nông nghiêp trong giai đoạn thí điểm đạt gần 400 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện bồi thường bảo hiểm kịp thời cho các hộ khi xảy ra tổn thất do rủi ro thiên tai, dịch bệnh, góp phần giúp hộ dân ổn định đời sống và có điều kiện tiếp tục sản xuất - kinh doanh.

M:\dt.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Có thể thấy rằng, quá trình triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT, sự ủng hộ của các địa phương, nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia triển khai. Trên cơ sở tổng kết thực hiện giai đoạn thí điểm và tổng hợp ý kiến đề xuất của các địa phương, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng với Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, thống nhất và các quy định mang tính đặc thù phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đại diện Cục QL&GSBH, về cơ bản, các địa phương được hỗ trợ lần này đã được hỗ trợ thực hiện trong giai đoạn thí điểm.

“Trên cơ sở nhiệm vụ được giao Cục QLGSBH phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông nghiệp, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung liên quan đến chính sách về bảo hiểm nông nghiệp để người dân và doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và triển khai có hiệu quả chính sách này”, ông Nguyễn Quang Huyền nhấn mạnh.

Ban hành chính sách cụ thể hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và trong phạm vi địa bàn nhất định nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ. Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định khung tiêu chí về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ. Căn cứ vào các tiêu chí này và khả năng cân đối ngân sách, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cụ thể về hồ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong từng thời kỳ. Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp với các nội dung:

Về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cây trồng: Cây lúa; Vật nuôi: Trâu, bò; nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng; về mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp: Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo là 90% phí bảo hiểm nông nghiệp; cá nhân sản xuất nông nghiệp khác là 20% phí bảo hiểm nông nghiệp; Tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng các điều kiện cụ thể về hợp tác, liên kết, quy mô lớn có ứng dụng công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường là 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Cũng theo quyết định, về địa bàn được hỗ trợ phí BHNN đối với cây lúa tại 7 tỉnh (Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp); Đối với trâu, bò tại 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương); Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại 5 tỉnh (Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg có hiệu lực (26/6/2019) đến hết ngày 31/12/2020.

Cũng về các nội dung này, ngày 23/8/2019 tới đây tại Tp.Hồ Chí Minh, Hội nghị phổ biến chính sách về Bảo hiểm nông nghiệp sẽ được tổ chức cho các tỉnh phía Nam gồm: Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

PL