Quán triệt Đề án thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số và Hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành

Quán triệt Đề án thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số và Hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành 10/03/2021 08:52:00 555

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quán triệt Đề án thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số và Hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành

10/03/2021 08:52:00

(HQ Online) Sáng 09/3, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp quán triệt toàn Ngành triển khai hai đề án trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu và Quyết định số 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện Hải quan số.

M:\nb3.jpg

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Thái Bình

Xác định trọng trách, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, đây là hai nhiệm vụ quan trọng, mới, đòi hòi sự thống nhất, quyết tâm chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Chính vì vậy, các đơn vị quán triệt đến từng cấp, thống nhất quan điểm chỉ đạo, dành thời gian công sức để tổ chức tốt yêu cầu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo tại Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu và Quyết định số 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số.

Với nhiệm vụ xây dựng Hải quan số, Tổng cục trưởng yêu cầu hệ thống phải đáp ứng yêu cầu tích hợp thông minh, kết nối các bộ, ngành cũng như kết nối với Hải quan các nước.

Với nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục trưởng cho biết, đây là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Hải quan thực hiện. Với trọng trách được giao, đòi hỏi các cấp phải trau dồi kiến thức, trí tuệ, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Tổng cục trưởng cho biết sẽ gửi toàn bộ nội dung liên quan đến hai đề án để các cục, chi cục tổ chức quán triệt và chuẩn bị các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Để triển khai hai đề án lớn nêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm thực thi từ Tổng cục đến các cấp thừa hành. Theo đó có thể sẽ phải sắp xếp lại bộ máy, sửa đổi các văn bản pháp luật phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương phân công trách nhiệm, chung sức chung lòng, thực hiện đúng chủ trương pháp luật, minh bạch, công khai.

Khẩn trương triển khai theo đúng tiến độ

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã phổ biến, quán triệt nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số theo phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành điểm lại bối cảnh, yêu cầu trong việc xác định định hướng phát triển hệ thống CNTT của ngành Hải quan trong giai đoạn tiếp theo.

"Thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới Hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống. Hệ thống CNTT mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa XNK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan" - Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nêu.

 

Trước tình hình thực tiễn, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động toàn diện đến các lĩnh vực, trong đó có hoạt động XNK, hải quan, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã họp bàn nhiều lần xác định định hướng cho sự phát triển của hệ thống CNTT giai đoạn tiếp theo. Trình Ban cán sự Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số theo Quyết định 97/QĐ-BTC.

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh, xác định chủ trương thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn phát triển của Ngành từ 2021 - 2030, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCC về chủ trương đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá các tài liệu về yêu cầu bài toán nghiệp vụ, mô hình quản lý hải quan, kiến trúc hệ thống, trên cơ sở thực tiễn hoạt động tại đơn vị phát huy sáng kiến đề xuất với Tổng cục nhằm hoàn thiện hơn nữa về mô hình hệ thống, cách thức tổ chức vận hành thông minh, hiệu quả cũng như phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết của hệ thống.

Tổ chức sắp xếp lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của nghiệp vụ của Tổng cục, Bộ Tài chính, các bộ, ngành để hoàn chỉnh bài toán nghiệp vụ, phát hiện kịp thời, đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn thử nghiệm, bố trí lực lượng, đào tạo huấn luyện và sẵn sàng nhận chuyển giao đúng kế hoạch…

Với nhiệm vụ triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành đúng hạn và đảm bảo hiệu quả.

Trong đó Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì xây dựng Nghị định làm cơ sở triển khai Đề án, đồng thời chủ trì theo dõi, đầu mối triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan hoàn thiện hệ thống công nghệ tin đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu triển khai mô hình mới tại Đề án. Cục Quản lý rủi ro hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, Cục Kiểm định hải quan củng cố, chuẩn hóa nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ gửi các bộ, ngành để được chỉ định thực hiện việc đánh giá sự phù hợp (phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm); tổ chức triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp hàng hóa theo chỉ định của các bộ, ngành; trang bị máy móc trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Vụ Tổ chức cán bộ, trường Hải quan Việt Nam và cục hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp để nâng cao năng lực, nguồn lực, đào tạo cho cán bộ công chức tại các chi cục hải quan để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

N.Linh