Bộ Tài chính thông báo về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch Covid-19

Bộ Tài chính thông báo về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch Covid-19 17/05/2021 17:01:00 197

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính thông báo về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch Covid-19

17/05/2021 17:01:00