Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 17/06/2021 17:37:00 373

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

17/06/2021 17:37:00

Các tin khác