Xả mạnh Quỹ bình ổn giá kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu

Xả mạnh Quỹ bình ổn giá kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu 15/07/2021 08:09:00 73

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Xả mạnh Quỹ bình ổn giá kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu

15/07/2021 08:09:00

(Mof.gov.vn) Ngày 12/7, Liên bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo hướng tiếp tục xả mạnh quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92 ở mức 1.300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành lần này, ngoài việc xả quỹ BOG, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với một số loại dầu ở mức: Dầu Diesel trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập 300 đồng/kg.

Sau khi chi và trích lập quỹ BOG Xăng dầu, Liên Bộ quyết định điều chỉnh tăng các loại xăng dầu ở mức 221 - 867 đồng/lít/kg. Cụ thể, giá Xăng E5RON92 tăng 850 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON95-III tăng 867 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 418 đồng/lít so với giá hiện hành; Dầu hỏa tăng 452 đồng/lít so với giá hiện hành; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 221 đồng/kg so với giá hiện hành.

Kể từ 15h00 ngày 12/7, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 20.610 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.783 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.537 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.503 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.670 đồng/kg.

Mộc Lan