Gần 80% doanh nghiệp hài lòng với thông tin hải quan cung cấp

Gần 80% doanh nghiệp hài lòng với thông tin hải quan cung cấp 21/07/2021 13:39:00 1018

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gần 80% doanh nghiệp hài lòng với thông tin hải quan cung cấp

21/07/2021 13:39:00

(Tapchitaichinh.vn) Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020”.

M:\ht-.jpg

Hội thảo công bố Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã và đang nỗ lực thực hiện công cuộc cải cách trong toàn Ngành nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất - nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực hải quan.

Nhờ đó, ngành Hải quan đã đạt được một số kết quả nổi bật, trong đó đáng chú ý là đã thực hiện rất tốt vai trò là cơ quan chủ trì, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Đặc biệt, ngành Hải quan đã không ngừng cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, liêm chính trong thực thi công vụ; đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm. Việc tổ chức thi đánh giá năng lực trong những năm vừa qua đã tạo ra phong trào học tập rộng khắp toàn ngành Hải quan nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Để đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu hội nhập, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, cơ quan Hải quan sẽ tập trung cải cách một số nội dung lớn như: cải cách thể chế; xây dựng mô hình hải quan thông minh; triển khai nhiệm vụ đầu mối chủ trì thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành.

Tại Hội nghị, Báo cáo “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020” được thực hiện dựa trên kết quả phản hồi từ 3.657 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên toàn quốc trong năm 2020, phản ánh các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các bộ, ngành sửa đổi các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất, nhập khẩu. So với các kết quả khảo sát lần trước, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan hải quan đã được tăng lên rất nhiều.

Những chuyển biến đáng chú ý trong kết quả điều tra năm 2020 bao gồm: thông tin về chính sách và thủ tục hành chính xuất nhập khẩu dễ tiếp cận hơn; doanh nghiệp đánh giá cao hơn về chất lượng thông tin do cơ quan hải quan cung cấp; hài lòng hơn đối với công tác hỗ trợ, giải đáp của các cơ quan nhà nước khi doanh nghiệp gặp vướng mắc về tiếp cận thông tin...

Theo khảo sát, có gần 80% doanh nghiệp hài lòng với thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (năm 2018 là 76%). Các kênh thông tin cổng thông tin điện tử của các cục hải quan tỉnh/thành phố và Cổng thông tin thương mại quốc gia cũng đạt được tỷ lệ hài lòng của doanh nghiệp trên 70%. Khi gặp khó khăn, đa số doanh nghiệp thường tìm sự trợ giúp trước tiên từ các chi cục hải quan, sau đó là cục hải quan tỉnh/thành phố.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đánh giá cao hơn về chất lượng phục vụ doanh nghiệp của cán bộ, công chức hải quan so với những năm trước. Cụ thể, khía cạnh kỷ cương của công chức hải quan, doanh nghiệp đánh giá cao nhất về tiêu chí văn minh, lịch sự khi tiếp xúc 53,1% (năm 2018 là 46,7%); thực hiện đúng thẩm quyền 51% (năm 2018 là 44,9%); công tâm, tận tuỵ khi thi hành công vụ 47% (năm 2018 là 39%).

Theo ghi nhận tại báo cáo, những cải cách lớn của cơ quan hải quan trong thời gian gần đây là giảm bớt chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra sau thông quan, thủ tục xác nhận hàng hoá qua khu vực giám sát qua hệ thống quản lý hải quan tự động...

PV