Thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi để chi phòng, chống dịch

Thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi để chi phòng, chống dịch 24/09/2021 08:13:00 49

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi để chi phòng, chống dịch

24/09/2021 08:13:00

(HQ Online) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất quyết định ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021 từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021.

Trong khuôn khổ chương trình Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021.

Tại phiên họp, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, các Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021. Đồng thời, rà soát các nhiệm vụ chi NSNN năm 2021 theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ không cần thiết hoặc không triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 là 14,62 nghìn tỷ đồng, gồm: Cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của NSTW năm 2021 là 7,42 nghìn tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của NSTW năm 2021 là 4,2 nghìn tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP còn dư là 3 nghìn tỷ đồng.

Tờ trình cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, cả NSTW và ngân sách địa phương (NSĐP) đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Trong đó các nguồn lực của trung ương đã sử dụng 22,27 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn dự phòng NSTW năm 2021 dự toán là 17,5 nghìn tỷ đồng, đã sử dụng là 14,62 nghìn tỷ đồng, trong đó chi phòng, chống dịch Covid-19 là 10,7 nghìn tỷ đồng (bao gồm 1,237 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin), số còn lại 2,88 nghìn tỷ đồng để tiếp tục tập trung chi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong những tháng cuối năm.

Đối với nguồn kinh phí NSTW năm 2020 chuyển sang (13,33 nghìn tỷ đồng) và nguồn quỹ vắc-xin đã huy động (8,66 nghìn tỷ đồng) để mua vắc-xin phòng Covid-19, tổng cộng gần 22 nghìn tỷ đồng; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi 7,65 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin (tính cả 1,237 nghìn tỷ đồng chi từ nguồn dự phòng NSTW năm 2021 thì tổng số đã chi là 8,887 nghìn tỷ đồng). Nguồn còn lại là 14,33 nghìn tỷ đồng, tiếp tục sử dụng để đáp ứng các nhu cầu mua và hỗ trợ sản xuất vắc-xin phòng Covid-19.

Về nhu cầu kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19, theo tính toán của Bộ Y tế, để tiêm phòng Covid-19 cho khoảng 80 triệu dân số trong năm 2021 dự kiến cần mua khoảng 170 triệu liều vắc-xin với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng. Sau khi trừ số đã chi 8,887 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin nêu trên và nguồn NSĐP dự kiến bố trí để mua vắc-xin 3,54 nghìn tỷ đồng, nhu cầu còn lại trung ương phải chi trong thời gian tới khoảng 16,07 nghìn tỷ đồng. Trường hợp dịch kéo dài và phải tiêm vắc-xin nhắc lại hàng năm, thì nhu cầu kinh phí mua vắc-xin sẽ lớn hơn.

Về kinh phí cho công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế cho biết để đảm bảo công tác y tế với tình huống có 300 nghìn người nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế, dự kiến nhu cầu kinh phí chi từ NSNN khoảng 60,57 nghìn tỷ đồng, trong đó NSTW chi khoảng 23,44 nghìn tỷ đồng, NSĐP chi khoảng 37,13 nghìn tỷ đồng.

Căn cứ khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm, nhất là mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Chính phủ dự kiến NSTW phải tăng chi và hỗ trợ cho các địa phương trong thời gian tới khoảng 20 - 24 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tổng hợp chung nhu cầu trung ương phải chi để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khoảng 36 - 40 nghìn tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 nêu trên để bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Phiên họp, đa số ý kiến nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, ngân sách về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021.

Về phương án sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đa số ý kiến nhận thấy về cơ bản các khoản cắt giảm, tiết kiệm chi được Chính phủ nêu trong Tờ trình đều thuộc phạm vi quy định tại mục 2 Nghị quyết 30. Để bảo đảm tính kịp thời và tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong bối cảnh dự phòng NSTW còn hạn chế, đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết 30, kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển 14,62 nghìn tỷ vào dự phòng NSTW để Chính phủ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích.

Với 100% các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì phối hợp với Uỷ ban Pháp luật khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng Nghị quyết, xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Hoài Anh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%