Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII 12/10/2021 08:19:00 483

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

12/10/2021 08:19:00

(Tapchitaichinh.vn) Chiều 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến toàn quốc để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 2.744 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, thị ủy, xã, phường, thị trấn trong cả nước với 77.011 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo cáo viên trung ương.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10-7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung chính: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2022-2024); Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 khóa XIII

Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những điểm mới, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đối với dự thảo Quy định về những điều đảng viên không được làm, khi ban hành bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn.

Về kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Trung ương đồng tình với mục tiêu tổng quát, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022 do Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề xuất.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền kịp thời, chất lượng, hiệu quả về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII bám sát ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Trong đó, cần nhấn mạnh những nội dung, điểm mới được được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự lan tỏa rộng khắp, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hà Anh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%