Tin kinh tế - tài chính trong nước ngày 30/9/2021

Tin kinh tế - tài chính trong nước ngày 30/9/2021 30/09/2021 16:40:00 55

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tin kinh tế - tài chính trong nước ngày 30/9/2021

30/09/2021 16:40:00

 

Tổng cung

 

Tăng trưởng

Theo baochinhphu.vn ngày 29/9, 9 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 1,42% so với cùng kỳ năm 2020. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,74%, đóng góp 23,52%; công nghiệp và xây dựng tăng 3,57%, đóng góp 98,53%; khu vực dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05%. Đáng chú ý, nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch, năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản 9 tháng năm 2021 đạt khá so với cùng kỳ năm 2020. Ngành nông nghiệp tăng 3,32%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,3%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 0,66%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm. Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tốc độ tăng 6,05%, được đánh giá là động lực cho tăng trưởng, đóng góp 1,53 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,24%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm.

Doanh nghiệp

Theo kinhtevadubao.vn ngày 29/9, trong tháng 9/2021, cả nước có 3.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,4 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 49,9 nghìn lao động, giảm 32,3% về số doanh nghiệp, giảm 8,1% về vốn đăng ký và tăng 15% về số lao động so với tháng 08/2021; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 62,2% về số doanh nghiệp, giảm 69,3% về số vốn đăng ký và giảm 39,9% về số lao động. Như vậy tính trung bình, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 16 tỷ đồng, tăng 35,7% so với tháng trước và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, cả nước còn có 3.317 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,2% so với tháng 8/2021 và giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, cả nước có 85,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 648,8 nghìn lao động, giảm 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả 1.677,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 32 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.873 nghìn tỷ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cầu

 

Đầu tư

Theo TTXVN ngày 29/9, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý III/2021 ước tính đạt 697.200 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện đạt 1,87 triệu tỷ đồng, bao gồm vốn khu vực nhà nước đạt 459.900 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng vốn và giảm 4,7% so với cùng kỳ. Khu ngoài nhà nước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 58,9% và tăng 3,9%. Bên cạnh đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 308.100 tỷ đồng, bằng 16,5% và giảm 3,4%. Về khu vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tính đến ngày 20/9/2021, cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam  tính đạt 13,28 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, cả nước có tổng cộng 41 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam (trong 9 tháng) với tổng vốn 150,1 triệu USD, giảm 44,1% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 422,1 triệu USD,  gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 572,3 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngân sách
nhà nước

Theo congthuong.vn ngày 30/9 , Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm: Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng. Trong đó, cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 là 4.960 tỷ đồng; tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí, 10% chi thường xuyên khác còn lại và cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã giao các Bộ, cơ quan trung ương là 2.460 tỷ đồng. Ngoài ra, giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm 2021 là 4.540 tỷ đồng, trong đó sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách là 1.540 tỷ đồng và cắt giảm kinh phí còn dư là 3.000 tỷ đồng.

Xuất nhập khẩu

Theo haiquanonline.com.vn ngày 29/9, theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,2%). Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước tính đạt 2,66 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 214 tỷ USD, tăng 19,5%... Đáng chú ý, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,8 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Về kim ngạch nhập khẩu, tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 83,72 tỷ USD, tăng 25%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 158,93 tỷ USD, tăng 33,6%. Cả nước có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 81,3 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9/2021 ước xuất siêu 0,5 tỷ USD. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,13 tỷ USD (cùng kỳ năm 2020 xuất siêu 16,66 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,87 tỷ USD.

Cân đối vĩ mô

 

Lạm phát

Theo moit.gov.vn ngày 30/9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 giảm 0,62% so với tháng 8/2021, tăng 1,88% so với tháng 12/2020, tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân làm CPI giảm là do giá thuê nhà giảm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; học phí năm học 2021 - 2022 được miễn, giảm tại một số địa phương; giá thực phẩm giảm do nguồn cung bảo đảm; thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính chung 9 tháng năm 2021, CPI tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản tháng 9/2021 giảm 0,26% so với tháng 8/2021, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 9 tháng năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,88% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Lao động

Theo cafef.vn ngày 29/9, trong quý III/2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước khoảng 49,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý II/2021 và giảm 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước khoảng 43,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý II/2021 và giảm 3 triệu người so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 9 tháng năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 50,4 triệu người, giảm 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm 2020. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 49,1 triệu người, bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,2 triệu người, giảm 1,4%; khu vực dịch vụ là 18,8 triệu người, giảm 2,3%. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng đầu năm 2021 là 2,67% (quý I là 2,19%; quý II là 2,40%; quý III là 3,43%).

Tín dụng

Theo vneconomy.vn ngày 29/9, tính đến ngày 20/9, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,17%, cao gấp 1,4 lần mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2020 là 4,99%. Về lãi suất cho vay, để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ngân hàng thương mại lớn trong hệ thống ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay đối với những khoản dư nợ hiện hữu từ giữa tháng 7 đến hết năm 2021.Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên đang ở mức 4,4%/năm, thậm chí còn thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,5%/năm. Về lãi suất huy động, từ cuối tháng 8/2021, nhiều ngân hàng đã thay đổi mức lãi suất huy động theo hướng tiếp tục giảm trong bối cảnh ngân hàng dồi dào thanh khoản và tín dụng tăng chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lãi suất tiền gửi bình quân bằng đồng Việt Nam của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1 -0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3 - 3,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2 - 5,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 - 12 tháng; 5,4 - 6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,1 - 6,9% đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Do duy trì mức lãi suất thấp nên huy động vốn của các tổ chức tín dụng 9 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng 4,28%, thấp hơn so với 7,48% cùng kỳ năm 2020.

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%