Tin kinh tế - tài chính trong nước tuần 27/9 - 01/10/2021

Tin kinh tế - tài chính trong nước tuần 27/9 - 01/10/2021 01/10/2021 16:05:00 38

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tin kinh tế - tài chính trong nước tuần 27/9 - 01/10/2021

01/10/2021 16:05:00

 

Tổng cung

 

Tăng trưởng

9 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 1,42% so với cùng kỳ năm 2020. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,74%, đóng góp 23,52%; công nghiệp và xây dựng tăng 3,57%, đóng góp 98,53%; khu vực dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05%. Đáng chú ý, nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch, năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản 9 tháng năm 2021 đạt khá so với cùng kỳ năm 2020. Ngành nông nghiệp tăng 3,32%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,3%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 0,66%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm. Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tốc độ tăng 6,05%, được đánh giá là động lực cho tăng trưởng, đóng góp 1,53 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,24%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm.

(Theo baochinhphu.vn ngày 29/9)

Doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp mới đạt 366 tỷ đồng. Việc triển khai công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp trong năm 2021 là khó khả thi do nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước khi cổ phần hóa. Đồng thời, do dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực, công tác xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án sử dụng đất để thực hiện cổ phần hóa, triển khai đấu giá phần vốn nhà nước theo quy định, nên kế hoạch thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trung ương nộp về ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2021 có thể sẽ không đạt 40 nghìn tỷ đồng.

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn ngày 26/9)

 

Trong tháng 9/2021, cả nước có 3.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,4 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 49,9 nghìn lao động, giảm 32,3% về số doanh nghiệp, giảm 8,1% về vốn đăng ký và tăng 15% về số lao động so với tháng 08/2021; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 62,2% về số doanh nghiệp, giảm 69,3% về số vốn đăng ký và giảm 39,9% về số lao động. Như vậy tính trung bình, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 16 tỷ đồng, tăng 35,7% so với tháng trước và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, cả nước còn có 3.317 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,2% so với tháng 8/2021 và giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, cả nước có 85,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 648,8 nghìn lao động, giảm 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả 1.677,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 32 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.873 nghìn tỷ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2020.

(Theo kinhtevadubao.vn ngày 29/9)

Tổng cầu

 

Đầu tư

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến đến ngày 30/9/2021 ước giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt trên 218.550 tỷ đồng, đạt 47,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân của cùng kỳ năm 2020 (56,33%). Trong đó, vốn trong nước đạt 51,71% (cùng kỳ năm 2020 là 60,88%), vốn nước ngoài đạt 12,69% (cùng kỳ năm 2020 đạt 21,65%). Đồng thời, đến nay, có 4 bộ và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%, không thuộc trường hợp điều chỉnh theo quy định. Trong khi đó, có tới 46/50 bộ, cơ quan Trung ương và 52/63 địa phương đến hết tháng 9/2021 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã được giao từ đầu năm 2021. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 bùng phát, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội triệt để hơn, nên tác động đến cả các hoạt động tư vấn như khảo sát, thiết kế và cả thi công công trình. Cùng với đó, một số vướng mắc liên quan đến các quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019; các nghị định hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng; thẩm quyền phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia dự án ODA, thủ tục về điều chỉnh dự án, quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA… cũng ảnh hưởng đến việc giải ngân các dự án ODA.

(Theo TTXVN ngày 28/9)

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý III/2021 ước tính đạt 697.200 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện đạt 1,87 triệu tỷ đồng, bao gồm vốn khu vực nhà nước đạt 459.900 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng vốn và giảm 4,7% so với cùng kỳ. Khu ngoài nhà nước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 58,9% và tăng 3,9%. Bên cạnh đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 308.100 tỷ đồng, bằng 16,5% và giảm 3,4%. Về khu vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tính đến ngày 20/9/2021, cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam  tính đạt 13,28 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, cả nước có tổng cộng 41 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam (trong 9 tháng) với tổng vốn 150,1 triệu USD, giảm 44,1% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 422,1 triệu USD,  gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 572,3 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020.

(Theo TTXVN ngày 29/9)

Ngân sách
nhà nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm: Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng. Trong đó, cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 là 4.960 tỷ đồng; tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí, 10% chi thường xuyên khác còn lại và cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã giao các Bộ, cơ quan trung ương là 2.460 tỷ đồng. Ngoài ra, giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm 2021 là 4.540 tỷ đồng, trong đó sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách là 1.540 tỷ đồng và cắt giảm kinh phí còn dư là 3.000 tỷ đồng.

(Theo congthuong.vn ngày 30/9 )

Xuất nhập khẩu

Tháng 8/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 224,8 triệu USD, giảm 22% so với tháng 7/2021 và giảm 24% so với tháng 8/2020. Giá trị xuất khẩu tất cả các sản phẩm hải sản (trừ nhuyễn thể hai mảnh vỏ) đều giảm mạnh 2 con số (từ 19 - 48%) so với tháng 8/2020. Xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm mạnh nhất 48%, xuất khẩu cá biển và cua ghẹ giảm lần lượt 30% và 25%. Duy nhất xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 36%. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất bị đình trệ bởi giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà máy chế biến giảm công suất, thiếu nguyên liệu sản xuất, chuỗi cung ứng gián đoạn, đi lại vận chuyển không thông suốt. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng dương những tháng trước đó nên lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hải sản đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ xuất khẩu cua ghẹ và nhuyễn thể khác giảm 4% và 36%, xuất khẩu các mặt hàng hải sản còn lại vẫn tăng trưởng dương từ 4 - 40%. Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 40%, đạt 86,8 triệu USD; xuất khẩu cá biển khác, cá ngừ và mực bạch tuộc tăng lần lượt 5%, 13% và 4%.

(Theo baodauthau.vn ngày 27/8)

Theo số liệu từ Cục Hàng hải, trong 9 tháng năm 2021, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 535,7 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng khối lượng hàng container qua cảng biển cả nước vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số, ước đạt gần 18,6 triệu TEU, tương ứng mức tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt hơn 6 triệu TEU (tăng 13%), hàng nhập khẩu ước đạt hơn 6,1 triệu TEU (tăng 18%), hàng nội địa ước đạt hơn 6,3 triệu TEU (tăng 13%). Một số khu vực cảng biển dù thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nhưng có lượng hàng thông qua rất lớn và giữ mức tăng trưởng như khu vực thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 7%, khu vực Vũng Tàu tăng 5%, khu vực Hải Phòng tăng gần 11,7% so với cùng kỳ năm 2020.

(Theo haiquanonline.com.vn ngày 27/9)

Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,2%). Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước tính đạt 2,66 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 214 tỷ USD, tăng 19,5%... Đáng chú ý, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,8 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Về kim ngạch nhập khẩu, tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 83,72 tỷ USD, tăng 25%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 158,93 tỷ USD, tăng 33,6%. Cả nước có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 81,3 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9/2021 ước xuất siêu 0,5 tỷ USD. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,13 tỷ USD (cùng kỳ năm 2020 xuất siêu 16,66 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,87 tỷ USD.

(Theo haiquanonline.com.vn ngày 29/9)

Cân đối vĩ mô

 

Lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 giảm 0,62% so với tháng 8/2021, tăng 1,88% so với tháng 12/2020, tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân làm CPI giảm là do giá thuê nhà giảm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; học phí năm học 2021 - 2022 được miễn, giảm tại một số địa phương; giá thực phẩm giảm do nguồn cung bảo đảm; thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính chung 9 tháng năm 2021, CPI tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản tháng 9/2021 giảm 0,26% so với tháng 8/2021, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 9 tháng năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,88% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

(Theo moit.gov.vn ngày 30/9)

Lao động

Trong quý III/2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước khoảng 49,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý II/2021 và giảm 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước khoảng 43,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý II/2021 và giảm 3 triệu người so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 9 tháng năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 50,4 triệu người, giảm 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm 2020. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 49,1 triệu người, bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,2 triệu người, giảm 1,4%; khu vực dịch vụ là 18,8 triệu người, giảm 2,3%. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng đầu năm 2021 là 2,67% (quý I là 2,19%; quý II là 2,40%; quý III là 3,43%).

(Theo cafef.vn ngày 29/9)

Tín dụng

Tính đến ngày 20/9, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,17%, cao gấp 1,4 lần mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2020 là 4,99%. Về lãi suất cho vay, để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ngân hàng thương mại lớn trong hệ thống ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay đối với những khoản dư nợ hiện hữu từ giữa tháng 7 đến hết năm 2021.Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên đang ở mức 4,4%/năm, thậm chí còn thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,5%/năm. Về lãi suất huy động, từ cuối tháng 8/2021, nhiều ngân hàng đã thay đổi mức lãi suất huy động theo hướng tiếp tục giảm trong bối cảnh ngân hàng dồi dào thanh khoản và tín dụng tăng chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lãi suất tiền gửi bình quân bằng đồng Việt Nam của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1 -0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3 - 3,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2 - 5,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 - 12 tháng; 5,4 - 6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,1 - 6,9% đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Do duy trì mức lãi suất thấp nên huy động vốn của các tổ chức tín dụng 9 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng 4,28%, thấp hơn so với 7,48% cùng kỳ năm 2020.

(Theo vneconomy.vn ngày 29/9)

Thị trường tài sản

 

Chứng khoán

Theo số liệu của FiinPro chỉ ra rằng, số dư tiền mặt của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán đạt 70 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2021, tăng 24,2% so với cuối tháng 3/2021. Tính đến cuối tháng 8/2021, số dư này được một số bên tính toán ước đạt 90 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền này được cho là đang chờ đợi một cơ hội lớn để gia nhập thị trường. Trong môi trường lãi suất thấp này, nguồn tiền vào chứng khoán cũng đến từ hoạt động cho vay margin của các công ty chứng khoán được phản ánh trên báo cáo tài chính của họ cũng như các giao dịch được cấu trúc khác như repo hoặc cho vay cầm cố bằng cổ phiếu trên thị trường đã diễn ra gần đây. Dư nợ cho vay margin đạt trên 126,3 nghìn tỷ đồng vào cuối quý II/2021. Dư nợ hiện chỉ chiếm phần nhỏ so với thanh khoản hiện nay, nhưng xu hướng tăng dần đều kể từ quý II/2020 đã khẳng định tâm lý ổn định và sự tự tin của chính các “nhà cái” đối với triển vọng của thị trường. Xu hướng gia tăng này theo dự báo sẽ còn tiếp tục sau khi nhiều công ty chứng khoán đã và sẽ tăng vốn để đảm bảo an toàn về mặt chỉ số theo quy định của Ủy ban chứng khoán. Theo ước tính, tổng số vốn tự có dự kiến tăng thêm là 18,8 ngàn tỷ trong năm 2021, riêng từ đầu năm đến nay đã hoàn thành tăng vốn gần 12 nghìn tỷ đồng. Điều này sẽ cho phép các công ty chứng khoán tăng trần vốn vay (thêm tối đa là 24 nghìn tỷ đồng) để phục vụ hoạt động cho vay margin, giúp tăng lợi nhuận đột biến.

(Theo baodauthau.vn ngày 24/9)

Nhận định

chuyên gia

Theo Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương mùa thu năm 2021 của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt khoảng 4,8% trong năm 2021 và phục hồi về tốc độ tăng trưởng GDP trước dịch Covid-19 ở mức 6,5 - 7% từ năm 2022 trở đi. Tính toán này của WB dựa trên giả định các biện pháp giãn cách sẽ giúp kiểm soát dịch Covid-19 thành công vào cuối quý III/2021, để nền kinh tế bật lại vào quý IV/2021. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu được duy trì sẽ đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường xuất khẩu chủ lực (Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiềm ẩn bất định liên quan đến sự xuất hiện của biến chủng Covid-19 mới và tiến độ tiêm vắc-xin chưa đồng đều trên toàn cầu. Ngoài ra, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng tăng từ các quốc gia có các hoạt động sản xuất đang bật dậy mạnh mẽ hơn. Do đó, quá trình phục hồi cũng sẽ được hỗ trợ bằng chiến dịch tiêm chủng diện rộng giúp 70% dân số trưởng thành được tiêm vắc-xin vào giữa năm 2022, giúp ngăn ngừa các đợt dịch nghiêm trọng mới.

(Theo TTXVN ngày 28/9)

Theo nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, GDP năm 2021 tăng 3,5 - 4% theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "hoàn toàn đạt được". Theo tính toán, nếu muốn tăng trưởng năm 2021 đạt 3,5% thì GDP quý IV/2021 phải tăng gần 5%; còn GDP năm 2021 muốn tăng 4% thì tăng trưởng quý IV phải khoảng 6%. Dự báo lạm phát năm 2021 thấp do sức cầu hiện rất yếu và vòng quay tiền rất chậm. Lạm phát năm 2021 dự kiến tăng khoảng 2,5 - 2,7%.

Để phục hồi kinh tế, sản xuất, một số chuyên gia kinh tế đề xuất 3 vấn đề lớn mà Chính phủ cần lưu tâm là cần có khung, hướng dẫn mô hình phòng chống dịch Covid-19; lao động gắn với sự dịch chuyển và dòng tiền, tài chính. Chương trình phục hồi kinh tế phải bao gồm: cải cách thể chế, môi trường kinh doanh, đầu tư, hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo, lao động, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng... Bên cạnh đó, Chính phủ cần sớm xây dựng, thực hiện chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế trong, sau dịch Covid-19. Theo đó, từ nay đến quý I/2022, Chính phủ cần ưu tiên phòng chống dịch, kết hợp các chính sách vĩ mô (gồm thúc đẩy giải ngân đầu tư công) để hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững qua thời kỳ khó khăn và duy trì cải cách môi trường kinh doanh. Đến hết năm 2023, khi Covid-19 đã kiểm soát thì nới lỏng chính sách kinh tế vĩ mô, kích cầu nền kinh tế và tạo thêm sức bật cho doanh nghiệp. Sau năm 2023, tiếp tục bình thường hóa chính sách kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách kinh tế sâu rộng. Chính phủ cũng cần đẩy nhanh các gói hỗ tợ người dân, tháo gỡ ngay khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Theo TTXVN ngày 27/9)

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%