Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghê cấp Bộ năm 2021 (Đợt 1)

Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghê cấp Bộ năm 2021 (Đợt 1) 06/12/2021 13:51:00 405

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghê cấp Bộ năm 2021 (Đợt 1)

06/12/2021 13:51:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%