Công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Tài chính năm 2020

Công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Tài chính năm 2020 06/12/2021 09:36:00 395

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Tài chính năm 2020

06/12/2021 09:36:00

(Theo TBTCO) Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BTC công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, đối với khối tổng cục, Tổng cục Hải quan tiếp tục dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020, với điểm thẩm định là 92,85 (thang điểm tối đa là 100). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Thuế; Tổng cục Dự trữ nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khối cục, Cục Quản lý giá dẫn đầu, với điểm thẩm định là 75,38 (thang điểm tối đa là 80). Các đơn vị đứng vị trí tiếp theo lần lượt là: Cục Kế hoạch – Tài chính và Cục Tài chính doanh nghiệp; Cục Quản lý công sản và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Tin học - Thống kê tài chính và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

Theo kết quả khối vụ, Vụ Ngân sách nhà nước dẫn đầu, với điểm thẩm định là 66,64 (thang điểm tối đa là 70). Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là: Vụ Pháp chế và Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Chính sách thuế và Vụ Hành chính sự nghiệp; Vụ Tài chính ngân hàng; Vụ I; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Vụ Đầu tư.

Kết quả theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 cho thấy, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo và triển khai công tác CCHC đã được các đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên.

Bộ Tài chính hết sức coi trọng việc thực hiện các chỉ số CCHC. Đây được coi là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, giúp lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc theo dõi, đánh giá kết quả CCHC tại các đơn vị được khách quan, công bằng, lượng hóa kết quả triển khai tại từng đơn vị; qua đó có giải pháp triển khai công tác CCHC tại các đơn vị hiệu quả hơn.

Được biết, đây là năm thứ 6 Bộ Tài chính tổ chức triển khai chấm điểm cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc bộ.

Minh Anh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%