Phân cấp nguồn thu và chi giữa Trung ương và địa phương

Phân cấp nguồn thu và chi giữa Trung ương và địa phương 06/12/2021 13:36:00 2097

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phân cấp nguồn thu và chi giữa Trung ương và địa phương

06/12/2021 13:36:00

(Theo TBTCO) Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó hướng dẫn cụ thể về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và địa phương.

Theo dự thảo thông tư, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ nguồn thu được phân cấp và nhiệm vụ chi phân cấp cho NSĐP theo quy định của luật, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022; đồng thời đảm bảo đối với các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP khi phân chia cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương thì tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu không vượt quá tỷ lệ do Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện phân chia tiền thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước như quy định (đối với giấy phép cơ quan trung ương cấp, thực hiện phân chia 70% số thu cho NSTW, 30% cho NSĐP; đối với giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp, phân chia 100% cho NSĐP).

Phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa NSTW và NSĐP theo quy định trên cơ sở sản lượng xăng, dầu trong nước sản xuất, bán ra trong kỳ kế hoạch so với sản lượng xăng, dầu kế hoạch do doanh nghiệp đầu mối bán ra. Theo đó: 48% số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu là khoản thu phân chia giữa trung ương và địa phương; 52% thuế điều tiết 100% về NSTW.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp NSTW 100% và phân chia 65% cho NSTW và bổ sung có mục tiêu 35% cho NSĐP để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa NSTW và NSĐP và số bổ sung cân đối của NSTW cho NSĐP áp dụng riêng cho năm 2022. Căn cứ tình hình thực tế, năm 2023 Quốc hội sẽ quy định lại cho phù hợp.

Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết trong dự toán NSĐP được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực y tế; phần còn lại các địa phương ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP.

Minh Anh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%