Phân bổ chi đầu tư phát triển năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm

Phân bổ chi đầu tư phát triển năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm 20/12/2021 11:55:00 894

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phân bổ chi đầu tư phát triển năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm

20/12/2021 11:55:00

(TBTCO) - Tại dự thảo thông tư về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính lưu ý một số quy định cần thực hiện trong việc phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển.

Theo đó, căn cứ tổng mức vốn và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

M:\nb1.jpg

Các bộ, ngành, địa phương phân bổ vốn đầu tư công tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: TL

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi kết quả phân bổ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện, đồng gửi Bộ Tài chính để kiểm soát việc giải ngân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trong tổ chức thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh dự toán giữa các chương trình, dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, căn cứ dự toán từng lĩnh vực chi, từng nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương điều chỉnh dự toán giữa các chương trình, dự án, nhiệm vụ đủ thủ tục, điều kiện, phù hợp với tiến độ thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 67 Luật Đầu tư công, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi và kiểm soát giải ngân./.

 

 

Minh Anh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%