Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về giá của doanh nghiệp

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về giá của doanh nghiệp 06/01/2022 10:41:00 679

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về giá của doanh nghiệp

06/01/2022 10:41:00

(HQ Online) - Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Cục Quản lý giá trong năm 2021.

M:\nb2.jpg

Trong năm 2021, công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên mọi mặt. Ảnh: Internet

Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, trong năm 2021, công tác tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đã được lồng ghép với các hoạt động nắm bắt thực tiễn, nắm bắt những chính sách vướng mắc trong thực hiện cơ chế về giá, đồng thời có chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm, qua đó, giúp cho công tác quản lý, điều hành giá được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, do tình hình bùng phát dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ về công tác kiểm tra, đến nay, Cục Quản lý giá đã kiểm tra 62 đơn vị, chiếm tỷ lệ 41,6% doanh nghiệp được phê duyệt kiểm tra năm 2021.

Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp, đơn vị đã cơ bản nắm bắt và triển khai, chấp hành đúng quy định về giá, trong đó có kê khai giá, niêm yết giá; các đơn vị đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng mức kê khai và quy định cụ thể về chính sách chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa, chiết khấu thanh toán.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số đơn vị có thiếu sót như kê khai, niêm yết thiếu sản phẩm, dịch vụ; số lần thực hiện kê khai giá không đầy đủ với số lần điều chỉnh; một số đơn vị chưa đưa nội dung giá của các chương trình ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu đối với các đối tượng khách hàng vào biểu mẫu kê khai giá.

Các đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, quán triệt và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thẩm định giá của 1 số đơn vị. Trên cơ sở đó, các đơn vị bị kiểm tra đã tiếp thu, xin rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay các sơ suất để thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, trong năm 2021, công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên mọi mặt như: thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá...

Cụ thể, Cục Quản lý giá đã chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm định giá như: cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; cập nhật thông tin về các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề, kịp thời thông báo để đảm bảo hoạt động ổn định của các doanh nghiệp cũng như thị trường thẩm định giá.

Tính đến ngày 29/11/2021, đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 18 doanh nghiệp thẩm định giá, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 78 doanh nghiệp thẩm định giá. Bên cạnh đó, tính đến tháng 12/2021, đã tiến hành đình chỉ 6 doanh nghiệp thẩm định giá và thu hồi 12 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Về quản lý hồ sơ, danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hoạt động thẩm định giá trong phạm vi cả nước; tính đến ngày 29/11/2021, Cục Quản lý giá đã ban hành 33 thông báo về danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý giá, bước sang năm 2022, Cục Quản lý giá sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và thẩm định giá. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng bình ổn giá; các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, các mặt hàng kê khai giá....Đặc biệt, Cục sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thùy Linh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%