Đóng góp ý kiến vào Dự thảo 03 Thông tư thay thế 03 Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo 03 Thông tư thay thế 03 Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng 10/02/2022 08:58:00 343

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo 03 Thông tư thay thế 03 Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

10/02/2022 08:58:00

Xem tại đường link sau:

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9783

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%