Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại 15/04/2022 14:05:00 888

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

15/04/2022 14:05:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính tập trung hướng dẫn quản lý tài chính ở 3 nguồn viện trợ chính, gồm: Viện trợ hỗ trợ ngân sách cho ngân sách trung ương hoặc cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ngân sách cấp tỉnh).

Viện trợ độc lập hoặc viện trợ kèm theo khoản vay cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương (bao gồm cả nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh), hoặc viện trợ trực tiếp cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh.

Viện trợ phi dự án để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, bao gồm cả chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp tỉnh, hoặc trực tiếp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh.

Đối với các khoản chi do nhà tài trợ trực tiếp chi không có đủ hồ sơ, chứng từ để hạch toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hạch toán tại đơn vị thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này.

Việc giải ngân và thanh toán vốn viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách: Căn cứ hiệp định, thỏa thuận viện trợ, Bộ Tài chính phối hợp với bên tài trợ giải ngân vốn viện trợ về ngân sách nhà nước, chuyển ngoại tệ về Quỹ ngoại tệ tập trung của NSNN; đối với khoản viện trợ hỗ trợ ngân sách có mục tiêu, sau khi vốn viện trợ được giải ngân về NSNN, căn cứ dự toán thu, chi NSNN được phê duyệt để thực hiện rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Hạch toán NSNN đối với khoản viện trợ bằng tiền hỗ trợ NSNN được hướng dẫn như sau: Hạch toán thu NSNN thì căn cứ vào chứng từ chuyển tiền của bên tài trợ và thông báo của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước hạch toán thu NSNN bằng đồng Việt Nam.

Theo hướng dẫn hiện hành (Thông tư số 225/2010/TT-BTC), căn cứ vào chứng từ chuyển tiền, Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán thu NSNN theo quy định (trường hợp chuyển tiền bằng ngoại tệ được hạch toán theo quy định đối với các khoản thu NSNN bằng ngoại tệ).

Hạch toán chi NSNN thì việc chi và hạch toán chi ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007, Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010.

Đức Minh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%