Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững

Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững 20/04/2022 14:53:00 610

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững

20/04/2022 14:53:00

(Tapchitaichinh.vn) Tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong tháng 4/2022 và quý II/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững, ổn định, công khai và minh bạch.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Thông báo kết luận cuộc họp giao ban về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã được điều chỉnh. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán để kịp thời có đánh giá, phân tích... gắn với giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng, chủ ý đối với các doanh nghiệp có khách hàng có báo cáo tài chính sai lệnh hoặc có nhiều sai sót,...; tăng cường giám sát tình hình hoạt động, tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, các công ty đại chúng, kịp thời cảnh báo nhà đầu tư khi có những biến động lớn về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh...

Liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; thẩm định hồ sơ chào bán, phát hành theo quy định.

Đồng thời, có biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động sau chào bán, bảo đảm tuân thủ theo quy định; đặc biệt là các trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ nhưng đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phát hành không có tài sản bảo đảm...

Trước đó, để bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, tại Công điện số 311/CĐ-TTg ngày 11/4/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công điện số 8857/CĐ-VPCP ngày 03/12/2021 và Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh và ổn định hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả lành mạnh, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi sát diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán và thị trường trái phiếu trong nước và quốc tế để chủ động, kịp thời thực hiện biện pháp ổn định thị trường; cung cấp thông tin chính thống, chính xác về chủ trương, định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ, việc triển khai quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng vào thị trường.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp phát hành và các thành viên của thị trường chủ động, công bố thông tin theo đúng quy định, không để xảy ra các vi phạm về công bố thông tin gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.  

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành  vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường...

PV. (T/h)

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%