Bộ Tài chính liên tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính liên tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 30/04/2022 12:44:00 466

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính liên tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

30/04/2022 12:44:00

(TBTCO) Thời gian qua, việc theo dõi hoạt động thi hành pháp luật và công tác kiểm tra văn bản được Bộ Tài chính lồng ghép triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả của công tác này.

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tài chính thường xuyên thực hiện. Ảnh: TL

Bộ Tài chính đã thực hiện theo dõi thi hành pháp luật đối với các văn bản theo đúng tiến độ được giao, tại Quyết định số 2480/QĐ-BTC ngày 23/12/2021 về phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 và Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.

Công tác kiểm tra văn bản được coi là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Tài chính và được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2475/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện trong năm 2022.

Tính đến hết ngày 16/3/2022, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với 17 thông tư về lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước. Qua kiểm tra, các thông tư về cơ bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục và nội dung phù hợp với quy định tại các văn bản cấp trên và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đang được thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ và tiến độ được giao, tại Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 11/1/2022 của Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính năm 2022.

Minh Anh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%