Yêu cầu công ty, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Yêu cầu công ty, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 10/05/2022 15:14:00 350

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Yêu cầu công ty, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

10/05/2022 15:14:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành văn bản số 2581/UBCK-GSĐC về việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Văn bản này gửi các công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững.

Theo đó, UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên thị trường thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định có liên quan.

Cũng tại văn bản này, UBCKNN yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định có liên quan.

“UBCKNN và các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật” – văn bản của UBCKNN nêu./.

Duy Thái

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%