Hiện thực hóa thanh toán không dùng tiền mặt tại kho bạc

Hiện thực hóa thanh toán không dùng tiền mặt tại kho bạc 11/05/2022 14:12:00 6113

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hiện thực hóa thanh toán không dùng tiền mặt tại kho bạc

11/05/2022 14:12:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Để hoàn thành Kho bạc 3 không (không chứng từ giấy, không khách hàng giao dịch và không tiền mặt), thời gian qua, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã nỗ lực mở rộng phối hợp thu ngân sách với các hệ thống ngân hàng thương mại. Đặc biệt, ngày 29/4 vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1953/QĐ-KBNN về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống đến năm 2025. Đây chính là giải pháp để Kho bạc nhanh chóng hiện thực hóa việc thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, hoàn thiện Kho bạc 3 không.

Thu ngân sách bằng tiền mặt qua Kho bạc chỉ còn chiếm 1%

Việc phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện từ năm 2014 với 4 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM): Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank. Năm 2017, KBNN tiếp tục tổ chức phối hợp thu với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Việc phối hợp thu ngân sách với 5 hệ thống NHTM được coi là bước chuyển mạnh mẽ của Kho bạc trong việc thu, nộp NSNN. Theo đó, người nộp thuế dễ dàng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 24/7 tại bất kỳ thời gian, địa điểm nào. Thời gian thực hiện giao dịch thu ngân sách còn dưới 5 phút/giao dịch; tốc độ luân chuyển thông tin thu giữa KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và NHTM gần như tức thời. Việc hiện đại hóa và đa dạng phương thức thu đã giúp giảm thiểu chi phí tổ chức thu ngân sách.

Không dừng lại ở đó, trong những năm gần đây, KBNN tiếp tục phối hợp với các NHTM phát triển và đa dạng hóa các phương thức thu NSNN hiện đại như thu NSNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của cơ quan thu, qua ATM, internet banking, mobile banking, qua các điểm chấp nhận thẻ POS của NHTM…

Những cải cách này vừa mở rộng thêm không gian và thời gian cho người nộp thuế, vừa giúp KBNN giảm thiểu khối lượng công việc thu NSNN tại KBNN, tạo điều kiện cho KBNN tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy những lợi thế trong việc phối hợp thu NSNN với các NHTM, trong những tháng đầu năm 2020, KBNN tiếp tục ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với 4 NHTM cổ phần là: VPBank, SeaBank, SHB và Techcombank. Đến nay, về cơ bản, số thu NSNN đã thực hiện qua các NHTM được KBNN ủy nhiệm thu, trong đó trên 99% số thu được thực hiện theo phương thức điện tử. Số thu, chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Đến năm 2025 không còn giao dịch bằng tiền mặt tại kho bạc

Có thể thấy, với những nỗ lực trong việc mở rộng phối hợp thu NSNN và phương thức thu, thời gian qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong hệ thống KBNN đã có những bước phát triển đáng khích lệ, theo đúng xu hướng đặt ra của Chính phủ là hạn chế và tiến tới không dùng tiền mặt trong giao dịch.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, cùng với đó là thực hiện mục tiêu trở thành Kho bạc số theo tiến trình chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra những thách thức, yêu cầu trong hoàn thiện hành lang pháp lý; nâng cấp các hệ thống thanh toán; áp dụng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM mới trong thu, chi qua KBNN.

Ngày 29/4 vừa qua, KBNN đã phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống đến năm 2025. Với định hướng ứng dụng cộng nghệ thông tin, lấy khách hàng làm trọng tâm, KBNN đã đưa ra các mục tiêu phát triển TTKDTM cụ thể đến năm 2025 đó là, tạo sự chuyển biến tích cực về TTKDTM trong hệ thống KBNN, hình thành thói quen của các đơn vị sử dụng ngân sách, người nộp NSNN, các tổ chức và cá nhân khác có giao dịch với KBNN ở khu vực đô thị trong việc thanh toán nói chung và thu, chi NSNN nói riêng bằng các hình thức TTKDTM, từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó là giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN và tiến tới hình thành Kho bạc không có tiền mặt trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, đảm bảo phù hợp với xu thế chung của đất nước, của khu vực và thế giới về phát triển các giao dịch TTKDTM.

Với các mục tiêu đặt ra, ngoài việc hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách, tới đây, KBNN sẽ đặc biệt chú trọng đến việc tiếp tục mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của KBNN tại các hệ thống NHTM đảm bảo đáp ứng điều kiện để mở tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của KBNN. Tiếp tục mở rộng phối hợp thu NSNN với các hệ thống NHTM cổ phần để vừa tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN vừa đẩy mạnh giao dịch không dùng tiền mặt.

Đồng thời, KBNN tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các NHTM triển khai thu NSNN theo mã định danh khoản thu để giảm thiểu truyền nhận thông tin giữa các cơ quan, tạo điều kiện đẩy mạnh các hình thức thu hiện đại như thu qua QR-Code, mobile-money, ví điện tử, mobile-banking...

Vân

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%