Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị thành phố Hồ Chí Minh sửa quy định về thu phí hạ tầng cảng biển

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị thành phố Hồ Chí Minh sửa quy định về thu phí hạ tầng cảng biển 12/05/2022 15:14:00 19

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị thành phố Hồ Chí Minh sửa quy định về thu phí hạ tầng cảng biển

12/05/2022 15:14:00

(Tapchitaichinh.vn) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3978/BTC-CST gửi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi quy định về mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển. Đây là công văn thứ 4 của Bộ Tài chính gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được Công văn của UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo một số bất cập, tác động đến hoạt động của doanh nghiệp từ việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo HĐND Thành phố sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp quy định Luật Phí và lệ phí.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2681/BTC-CST ngày 17/3/2021, Công văn số 6665/BTC-CST ngày 21/6/2021, Công văn số 2784/BTC-CST ngày 25/3/2022 gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh. Các công văn nêu rõ, việc quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại thành phố Hồ Chí Minh và mở tờ khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự phân biệt đối xử.

Theo Điều 8, Luật Phí và Lệ phí, mức phí được xác định cơ bản đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính hợp lý của Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND và rà soát nội dung Hiệp định Vận tải đường thủy Việt Nam - Campuchia để điều chỉnh Nghị quyết thu phí đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp với quy định.

Trần Huyền

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%