Quyết định của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức và danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Chính sách tài chính năm 2022

Quyết định của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức và danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Chính sách tài chính năm 2022 09/09/2022 13:57:00 524

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức và danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Chính sách tài chính năm 2022

09/09/2022 13:57:00

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%