Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2023”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2023” 18/01/2023 09:35:00 287

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2023”

18/01/2023 09:35:00

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%