Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2023”

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2023” 01/02/2023 08:58:00 200

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2023”

01/02/2023 08:58:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%