Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tập trung triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tập trung triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023 02/03/2023 14:41:00 438

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tập trung triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023

02/03/2023 14:41:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Bộ Tài chính đã ban hành kết luận của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ngày 1/2/2023 về nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2023 của Bộ Tài chính.

Cơ quan thuế, hải quan tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết liệt triển khai ngay từ đầu năm các chỉ đạo, kế hoạch hành động tại các nghị quyết, quyết định của Bộ Tài chính trong triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đối với các nhiệm vụ triển khai xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động triển khai thực hiện, tập trung cao độ, bám sát và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng... để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao.

Đối với việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao. Các đơn vị chủ động theo dõi, bám sát diễn biến kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, dự báo những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình, bối cảnh kinh tế thế giới, nâng cao năng lực dự báo, đặc biệt cần nghiên cứu và đánh giá về những tác động của thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu của tổ chức lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) để chủ động tham mưu cơ chế chính sách, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc điều hành chính sách tài khóa, duy trì sự ổn định của nền kinh tế.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ và kịp thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt cần chú trọng đến việc xây dựng và lan tỏa hình ảnh, vai trò của Bộ Tài chính, ngành Tài chính trong phát triển kinh tế, xã hội.

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, người đứng đầu ngành Tài chính yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình công tác. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc chống buôn lậu, hàng giả và tăng cường quản lý thuế, hải quan.

Đồng thời, tập trung, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành; khẩn trương rà soát các quy trình, thủ tục nội bộ để tháo gỡ những vướng mắc trong việc quản lý vốn đầu tư. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả giải ngân vốn thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

Minh Anh

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%