Kho bạc Nhà nước đã thanh toán trên 213.879 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán trên 213.879 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước 08/03/2023 14:08:00 67

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán trên 213.879 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

08/03/2023 14:08:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Trong 2 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phối hợp thu và kiểm soát các khoản chi ngân sách đảm bảo an toàn, đúng đối tượng thụ hưởng.

Công chức KBNN Lạng Sơn đang thực hiện kiểm soát các hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các KBNN địa phương tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Luỹ kế thu NSNN của năm 2023 tính đến hết tháng 02/2023 đạt 358.256 tỷ đồng, bằng 22,1% dự toán (1.620.744 tỷ đồng).

Trong công tác kiểm soát chi, hết tháng 02/2023, toàn hệ thống KBNN đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn NSNN (bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư).

Cụ thể, đối với chi thường xuyên, dự toán năm 2023 là 1.184.795 tỷ đồng (không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang), đến hết ngày 28/02/2023, hệ thống KBNN đã kiểm soát ước đạt 164.597 tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 từ đầu năm đến hết tháng 02/2023 ước đạt 49.282,9 tỷ đồng, bằng 7,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (660.064 tỷ đồng); bằng 7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (trên 702.945 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán ước đạt trên 48.686 tỷ đồng, bằng 7,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 7,2% kế hoạch UBND tỉnh giao thêm. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN ước đạt 596,7 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tô Ngọc

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%