Miễn, giảm thuế ước đạt 52.623 tỷ đồng trong Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

Miễn, giảm thuế ước đạt 52.623 tỷ đồng trong Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế 08/03/2023 10:09:00 606

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Miễn, giảm thuế ước đạt 52.623 tỷ đồng trong Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

08/03/2023 10:09:00

(Tapchitaichinh.vn) Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, lũy kế đến tháng 01/2023, Bộ Tài chính đã thực hiện tổng số miễn, giảm thuế ước đạt 52.623 tỷ đồng, bằng 82,2% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (64.000 tỷ đồng).

Các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã góp phần vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian hỗ trợ của Nghị quyết chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, ngành Tài chính đã đã chủ động, quyết liệt xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế đến tháng 01/2023, tổng số thuế miễn, giảm ước khoảng 52.623 tỷ đồng, bằng 82,2% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (64.000 tỷ đồng). 

Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 khoảng 41.368 tỷ đồng. 

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ khoảng 6.555 tỷ đồng. 

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 01/01/2022 khoảng 2.076 tỷ đồng.

Điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất nhập khẩu đổi với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/ND-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ khoảng 1.724 tỷ đồng. 

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khoảng 900 tỷ đồng. 

Riêng việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023, do Quyết định mới ban hành nên đến nay chưa có số liệu báo cáo tình hình thực hiện chính sách này. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ sớm cập nhật để thông tin công khai. 

Bên cạnh đó, trước tình hình giá xăng dầu trong nước và thế giới tăng cao đột biến, để kiểm soát giá cả, giảm bớt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn. Lũy kế thực hiện các chính sách này đến tháng 01/2023 ước khoảng 38.877 tỷ đồng. 

Đối với kết quả triển khai các chính sách gia hạn thuế chỉ áp dụng trong năm 2022 thì số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số thuế đã gia hạn năm trong 2022 ước khoảng 105.920 tỷ đồng, bằng khoảng 78,5% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (135 nghìn tỷ đồng).

Trong đó, ước thực hiện tiền gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ khoảng 96.315 tỷ đồng; Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định của Chính phủ số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ ước khoảng 9.605 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời, chủ động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến, cân đối với điều kiện thực tế để nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp, trong đó, trước mắt tập trung nghiên cứu triển khai một số giải pháp ngay từ đầu năm 2023.

Cụ thể, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu phương án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng cần hạn chế tiêu dùng để kịp thời áp dụng trong thời gian thực hiện Chương trình. Hiện Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết quả triển khai Kế hoạch sô 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung nghiên cứu rà soát Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt. 

Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1486/TB-TTKQH ngày 27/9/2022, Bộ Tài chính đang nghiên cứu lập đề nghị xây dựng đề án Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) để đăng ký đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN... của năm 2023, trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

Việt Dũng

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%