Có tới 44 bộ chưa giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Có tới 44 bộ chưa giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 09/03/2023 14:18:00 400

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Có tới 44 bộ chưa giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

09/03/2023 14:18:00

(Thuenhanuoc.vn) Ước tính đến hết tháng 02/2023 vẫn có tới 44 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023.

nh: internet

Năm 2023, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN là 764.384 tỷ đồng, trong đó đến nay kế hoạch vốn đã giao là trên 751.496 tỷ đồng, kế hoạch vốn chưa giao là 12.887tỷ đồng. Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN của 49/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, TP.

Liên quan đến tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN, theo Bộ Tài chính,  ước thanh toán từ đầu năm đến 28/2/2023 là 49.247,90 tỷ đồng, đạt 6,55% kế hoạch (đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó, vốn trong nước là 49.136,33 tỷ đồng, bằng 6,79% kế hoạch và  7,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn nước ngoài là 111,57 tỷ đồng, tương đương 0,40% kế hoạch.

Bộ Tài chính đánh giá, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. trong đó vốn trong nước đạt 7,24% (cùng kỳ năm 2022 đạt 9,22%), vốn nước ngoài đạt 0,40% (cùng kỳ năm 2022 đạt 0,20%).

Bên cạnh đó, cả nước chỉ có 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10% như Điện Biên (23,44%), Tiền Giang (21,04%), Lâm Đồng (20,31%). Cùng với đó, 50/52 bộ và 19/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%. Đặc biệt, trong đó 44 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Trong tháng 2, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đang tập trung triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để giải ngân kế hoạch vốn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

 Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp khẩn trương hướng dẫn và tổng hợp chung nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc kéo dài thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng ngân sách trung ương sang năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Sớm trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các dự án để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có cơ sở giao kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc cương trình.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương Bộ Tài chính đề nghị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023. Trong đó, khẩn trương phân bổ hết kế hoạch vốn cho các dự án để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Riêng với các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính đề nghị các chủ chương trình và UBND các tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ cơ chế chính sách và kịp thời hướng dẫn tổ chức triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hương Quỳnh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%